4.5.2023 palvesoovid

ÜLISTUS ISSANDALE!

Võime saata nüüd oma palvesoovid `Jesus is Lord´- Raadiosse.

JAHVE Kaks Vägevaimat Prohvetit on deklareerinud Jeesuse Igavikulise Vere kõikide palvesoovide üle, mis voogavad `Jesus is Lord´- Raadiosse. 4. mai 2023.

Kirjutada tuleb inglise keeles & lisada oma nimi (& Estonia)
SMS: +254 727503030
e-mail: jesusislord.fmradio@gmail.com
——————————————–

PRAISE THE LORD

KINDLY LET US NOW SEND OUR PRAYER REQUESTS TO JESUS IS LORD RADIO

THE TWO MEGA PROPHETS OF YAHWEH HAVE DECREED THE ETERNAL BLOOD OF JESUS UPON ALL THE PRAYER REQUESTS THAT POUR INTO THE RADIO.- 4^th, May, 2023


`Jesus is Lord´-Raadio on ainus raadiokanal, kustkaudu Jumal Isa Tema Vägevaimate ja Kardetavaimate Prohvetite, Piibli Ilmutusraamatu 11.ptk. Kahe Tunnistaja kaudu kommunikeerib ülemaailmse Kristuse ihuga, aga ka kogu inimkonnaga. Kanal, kustkaudu Lõpuaja Äratus, mida kuulutab ette Haggai 2:9, jõuab iga inimeseni.

– ” Selle koja tulevane hiilgus saab suuremaks, kui oli esimesel, ütleb vägede Issand, ja selles paigas ma annan rahu, ütleb vägede Issand.” (Haggai 2:9)

https://www.jesusislordradio.info/