PRAEGUNE INIMKOND ON SIIRDUMAS VIIMSESSE KOHTUPÄEVA


“IGAÜKS, KES KEELDUB USKUMAST KRISTUSESSE, PEAB SEISMA VALGE KOHTUJÄRJE EES”

– Nemad, kes prohveteerisid koroonaviiruse tulemist ette 1.12.2015, aga ka rändrohutirtsude nuhtlust jpm. ´Jesus is Lord´- Raadio otse-eetris, www.JesusisLordradio.info

Jesaja 40:3 

"Hüüdja hääl: „Valmistage kõrbes Issanda teed, 

tehke lagendikul maantee tasaseks meie Jumalale!"

Ilmutuse 20:11-15:


“11 Ja ma nägin suurt valget aujärge ja seda, kes sellel istub, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas, ja neile ei leitud aset.
12 Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisukesi, seisvat aujärje ees, ja raamatud avati. Ja teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnutele mõisteti kohut sedamööda kuidas raamatuisse oli kirjutatud, nende tegude järgi.
13 Ja meri andis tagasi need surnud, kes temas olid, ja surm ja surmavald andsid tagasi surnud, kes neis olid, ja igaühele mõisteti kohut tema tegude järgi.
14 Ja surm ja surmavald heideti tulejärve! See on teine surm, tulejärv.
15 Ja keda ei leitud kirjutatud olevat eluraamatusse, heideti tulejärve!”


ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID KUTSUSID JUMAL JEHOOVA ALLA NENDE JUURDE NING JUMAL-ISA LASKUSKI TAEVAST TEMA TUMEDAS PILVES. NAGU VANAS TESTAMENDIS MOOSESE AEGADES. JUMAL-ISA TULI KOTKANA, TUUES KAASA KOHTUMÕISTMISE.  Kisumu Suur Sõnakonverents ´Word Expo´, 22.12.2019.
ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID KUTSUSID JUMAL JEHOOVA ALLA NENDE JUURDE NING JUMAL-ISA LASKUSKI TAEVAST TEMA TUMEDAS PILVES. NAGU VANAS TESTAMENDIS MOOSESE AEGADES. JUMAL-ISA TULI KOTKANA, TUUES KAASA KOHTUMÕISTMISE. Kisumu Suur Sõnakonverents ´Word Expo´, 22.12.2019.

MIS ON JUMALA TALLE ELURAAMAT? MIS ON TAEVA KODAKONDSUS?

^^ JUMALA TALLE ELURAAMAT ^^

^^ TAEVA KODAKONDSUS ^^

Need on üliolulised mõisted. 

JUMALA TALLE ELURAAMAT on register.

ISSAND Ütleb, et ka Temal on Raamat!

Temalgi on Raamat ja see Raamat on register.

Raamatu sees on register kõikidest Taeva kodakondsetest. 

Loe pikemalt artiklist (eestikeelses tõlkes):

TAEVA KODAKONDSE RIIETUMISETIKETT

Täiendavat artiklitest (eestikeelses tõlkes):

⇒  JUMALA AUHIILGUSE PILVE VISIIT 

⇒  KÕNDIMINE KOOS JUMALAGA   

MÕISTLIK KOGUDUS 

⇒  SEKSUAALPATU VÕITMINE 

KAS SU NIMI ON ELURAAMATUS? 


INIMESEL ON SELLE MAISE ELU JÄREL VAID 2 SIHTPUNKTI, MILLE SUHTES VALIK TULEB TEHA JUBA SIINSES ELUS. SURMA JÄREL ENAM MIDAGI MUUTA EI SAA! SURMA HETKEL SULGUB INIMESE BILANSS JUMAL-LOOJA SUHTES JA SELLE PAKETIGA TA LÄHEB VIIMSESSE KOHTUSSE. VIIMNE KOHUS ON AVALIK KOGU UNIVERSUMI JAOKS; KÕIK UNIVERSUMIS SAAVAD NÄHA INIMESE ELATUD ELU, KA DETAILIDES. JUMALAL ON KOGU SU ELU SALVESTATUD. MINEVIKUS TEHTUT SAAB MUUTA VAID JEESUS KRISTUSE KAUDU, SIINSES ELUS, ENNE SURMA. 

Vaata lisaks ⇒  8.6.2021 ISSANDA SÕNUM. PÕRGUSSE MINEK ON IGAÜHE ISIKLIK VALIK


Täiendavat informatsiooni: 

1) Kahetseva Meeleparanduse ja Pühaduse Teenimistöö pealeht – www.repentandpreparetheway.org

2) ´Jesus is Lord´- Raadio – www.JesusisLordradio.info 

3) Repent Finland – www.jeesusontulossa.fi

4) Facebookis –  Jesus is Lord Radio´ , ´Jesus is Coming´ , ´Jeesus on Tulemas´