DOKUMENTAALSEID KAADREID JUMAL-ISA VISIITIDEST SEOSES TEMA KAHE KARDETAVAIMA JA VÄGEVAIMA PROHVETIGA, PIIBLI ILMUTUSRAAMATU 11.PTK. KAHE TUNNISTAJAGA, JUMALA TAEVASE AUJÄRJE PÜHADE INGLITEGA


“Vaata, mina läkitan sinu eel ingli sind tee peal hoidma ja sind viima paika, mille ma olen valmistanud. Ole valvel tema ees ja kuula ta häält, ära vihasta teda; sest ta ei andesta teie üleastumist, sellepärast et temas on minu nimi! Aga kui sa tõesti kuulad tema häält ja teed kõike, mida ma käsin, siis ma olen sinu vaenlaste vaenlane ja vastaste vastane.”

(2.Moosese 23:20-22; Piibel)


KARDETAV JUMAL-ISA VISIIT ILMUTAS MEILE EELIJA KUI JUMAL JAHVE SUURIMA PROHVETI


KUI JUMAL-ISA ISIKLIKULT VISITEERIS TEMA VÄGEVAIMA PROHVETI JUURES, TIHEDAS JA TUMEDAS JUMAL-ISA  AUHIILGUSE KIRKUSE PILVES


ISSAND PALJASTAB MAAILMA RAHVASTELE EELIJA, JUMAL JAHVE KÕIGE KARDETAVAMA PROHVETI


ŠOKK & PELG, KUI KARDETAV PROHVET EELIJA KUTSUS TAEVAST ALLA TULE 


ISSAND JUMAL ILMUTAS MEILE TEMA KAKS KOHUTAVAT PROHVETIT – PIIBLI ILMUTUSRAAMATU 11.PTK.