26.5.2019 KATASTROOFILINE PERUU MAAVÄRIN. VASTAV PROHVETEERING JA SELLE TÄPNE TÄITUMINE

"Tõesti, Issand Jehoova ei tee midagi ilmutamata oma nõu oma sulaseile prohveteile!" 
(Piibel, Aamos 3:7)

ISSANDA VÄGEVAIMATE JA KARDETAVAMATE PROHVETITE POOLT 7 KUUD VAREM ETTEKUULUTATUD RASKE MAAVÄRIN TABAS ANDIDE KÕRGMÄESTIKKU JA SEALSEID RAHVAID

26.5.2019 tabas Peruud jt Andide piirkonna riike katastroofiline 8,0-magnituudiline maavärin.

Oktoobris 2018 viibisid Issanda Kardetavaimad Prohvetid Peruu missioonil, Peruu pealinnas Limas. Nemad Hoiatasid 25.10.2018 toimunud Peruu Rahvuslikul Kongressil, et Andide mäestikku tabab ränk maavärin, raputades ülitugevalt Andide kõrgmäestikku.

Jumal-Isa hoiatas Prohvetite kaudu Peruud ja Andide piirkonda, et nad ei tohi teenida ebajumalaid, noomides karmilt Andide mäenõlvadel toimuva loomade ja inimeste ohverdamise ning vastavate ohvritalituste suhtes.
Neid kutsuti üles tegemaks rahvuslik kahetsev meeleparandus Jeesus Kristuses. Öeldes, et kahetseva meeleparanduse aeg on nüüd.

Issand on avanud ukse, et kõik võiksid valmistuda ja pääseda Taevasse sisse. Öeldes: Sest praegu on aeg olla õiges asendis, teha muutus, et olla õige Issanda ees. Öeldes, et kui nüüd Issand on juhtinud tähelepanu vastavale probleemile, siis sellele tuleb ka vastata. Tuleb teha rahvuslik kahetsev meeleparandus.


Pühaduse Sõnum ja Pühaduse Äratus, kahetseva meeleparanduse Äratus on see meetod, see tee, kuidas valmistuda Messia tulemise jaoks. Keenia alustas kohe algul kahetseva meeleparandusega ja sellest arenes välja Lõpuaja Äratus. Valmistage tee, Messias on tulemas!

Issanda Kardetavaimate Prohvetite Ettekuulutused täituvad detailides. Tõenäoliselt sealsed rahvad ei muutnud endi teed ega pöördunud kahetsevas meeleparanduses Jeesuse Pühale Eluteele nagu Jumal-Isa seda Peruu rahvalt nõudis. Ja nõuab seda praegu kõikidelt inimestelt planeedil Maa.

 25.10.2018 Peruus, Limas, laskis Jumal-Isa Taevast alla sadada kulda ja maiste kategooriatega mittemõõdetavas väärtuses taevaseid kristalle – Uuest Taevasest Jeruusalemmast, Jumala Pühast Elupaigast, mis on valmis ja ootab inimesi. Kuid mitte midagi, mis on ebapüha, ei pääse sinna. Aga see on võimalus Igaveseks Eluks, elada igavesti koos Issand Jumalaga. Valik on igaühe inimese kätes: kas jätkata antikristust teenides või asuda Jeesuse Pühale Eluteele.


Prohveteeritud 7 kuud varem Peruus, Limas – 25.10.2018. Vastav Ettekuulutus:

Sama video soomekeelsete subtiitritega ⇒


Prohveteering täitunud: 26.5.2019. Dokumentaalne video. Rahvas ei kuulanud Jumala Hoiatust, mis oli edastatud Tema Vägevaimate Prohvetite kaudu ega teinud kahetsevat meeleparandust … ja ettekuulutatud karistus sai toimumiseks volitused. See maavärin nihutas paigast ära maakera telje ja muutis maakera asendit kosmoses.