10.6.2018 GLOBAALNE TERVENDAMISTEENISTUS. TÄIELIKULT LIIKUMISVÕIMETU VÄIKELAPS PETER IRAVONGA TÕUSEB ÜLES JA LÄHEB KÕNDIMA

PETERI IMELINE TERVENEMISTUNNISTUS / 'Jesus is Lord'-Raadios, 18.6.2018

Peter Iragonga on pärit Vihigast, Keeniast. Beebieas Peter ei saanud roomata, sest tema pea oli suurem kui muu keha. Pea põrkus alati roomates vastu maad. Ainus liikumise viis oli vedada end edasi keha tagaosa peal. Pere oli vaene ja neil ei olnud raha viimaks teda haiglasse. Nad ei käinud kunagi kusagil koguduses.

Evangeliseerimisel julgustasid pastorid teda kogudusse tulema. Ning tema pere liitus Meeleparanduse ja Pühaduse Teenimistööga peale Mama Rosa imelist surnust elluärkamist. Vägev Teenimistöö, vägev Jumala liikumine! Laps ei suutnud rääkida. Isa ütles: Igatsesin kuulda last ütlemas ‘baba’ – ‘isa’, kuid lapsel eraldus suust vaid sülge, ta ei suutnud öelda sõnagi. Pea oli suur ning laps ei suutnud seda kanda. Laps kasvas, kuid ta ei olnud võimeline tegema asju nii nagu teised lapsed. Laps ei rääkinud. Teised lapsed arenesid normaalselt ja progresseeruvalt, Peter mitte. Isa oli lootusetu ja mõtles pöörduda Jumala poole. Isa ütles: Nii valus oli, kui inimesed rääkisid lapsest ja et lapse olukord oli halb.

Pere jälgis raadio vahendusel Vägevat Tervendamisteenistust Barcelonas, kus ISSANDA Vägevaim Prohvet teenis. Üks päev peale Barcelona Tervendamisteenistust liikumisvõimetu tõusis üles. Peter hakkas siis järsku roomama ning ka pea vähenes! Vanemad tänasid selle väga suure ime eest ISSANDAT! Ning siis tuli 10.6.2018 raadio-kaudne Globaalne Tervendamisteenistus.

See oli teine kord beebi elus, kui teda viidi kogudusse. Ning üldse esimene Tervendamisteenistus. Kogudus oli kuulamas raadiot. Kui Ilmutusraamatu kaks Tunnistajat helistasid raadiosse, siis Peteri isa oli šokis, nähes, kui paljud hülgasid kõndimise abivahendid ja kõndisid. Ta oli hämmastunud, nähes nii paljusid tervenemas. Ta jälgis ühte imet, kus mees hülgas kepid ning unustas oma invaliidist poja. Kui ta vaatas taha, nägi ta oma Peteri-poega tõusmas üles!!! Isa ütles: Olen olnud tunnistajaks kõige suuremale imele! Kõnnin seda teed mööda kuni elu lõpuni, laskumata eales Jumalast ärataganemisse. Ta tänab kogu südame põhjast ISSANDAT, KÕIKVÕIMAST JUMALAT ning ISSANDA Vägevaimat Prohvetit.

Kuuldes seda tunnistust, edastas ISSANDA Vägevaim Prohvet meile järgmise kirjakoha PIIBLIST:


“Vaata, mu sulane talitab targasti, teda ülistatakse ning ülendatakse ja ta saab väga kõrgeks. Nagu paljud kohkusid tema pärast – nõnda rikutud, ebainimlik oli ta välimus ja ta kuju ei olnud inimlaste taoline -, nõnda ehmatab ta paljusid rahvaid, kuningad sulevad tema pärast suud. Kuid mida neile ei ole jutustatud, seda saavad nad näha, ja mida nad ei ole kuulnud, seda saavad nad teada. Kes usub meie kuulutust ja kellele on ilmutatud Issanda käsivars? Sest ta tõusis meie ees nagu võsuke, otsekui juur põuasest maast. Ei olnud tal kuju ega ilu, et teda vaadata, ega olnud tal välimust, et teda ihaldada. Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse: ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu, ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga Issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud nagu tall, keda viiakse tappa, nagu lammas, kes on vait oma niitjate ees, nõnda ei avanud ta oma suud. Surve ja kohtu läbi võeti ta ära, kes tema sugupõlvest mõtles sellele, et ta lõigati ära elavate maalt, ja teda tabas surm mu rahva üleastumise pärast? Temale anti haud õelate juurde, kurjategijate juurde, kui ta suri, kuigi ta ei olnud ülekohut teinud ega olnud pettust ta suus. Aga Issand arvas heaks teda alandada haigustega. Kui ta iseenese on andnud süüohvriks, saab ta näha tulevast sugu, ta elab kaua ja Issanda tahe teostub tema läbi. Pärast oma hingevaeva saab ta näha valgust ja rahuldust tunda; oma tarkusega teeb mu õiglane sulane paljusid õigeks, sest ta kannab nende patusüüd. Sellepärast ma annan temale osa paljude hulgas ja ta jagab vägevatega saaki, sest ta tühjendas oma hinge surmani ja ta arvati üleastujate hulka; tema aga kandis paljude pattu ja seisis üleastujate eest.”  (Jes.52:13-15; 53:1-12)


ISSANDA Vägevaim Prohvet palus, et loeksime siin üleval olevat kirjakohta seetõttu, et ISSAND JEESUS KRISTUS tõstis liikumisvõimetu Peteri üles maa tolmust. Tema Tervenemistunnistust on räägitud kogu päeva raadios. Ning Tema Ütles:

“Kogu maailm võib näha nüüd JEESUSE VERE JA RISTI VÄGE! Maailm võib näha nüüd seda põhjust, miks ISSAND JEESUS KRISTUS läks Ristile ja kannatas nii rängalt. Kogu maailm võib nüüd näha, et aeg on möödas ja kaks ISSANDA Tunnistajat (Ilm.11) on siin. Ning see tähendab, et MESSIAS on tulemas. See, miks ISSAND JEHOOVA JAHVE teeb neid šokeerivaid imesid, on – paljastada kaks ISSANDA Tunnistajat. Ning kõik rahvad peavad olema nüüd neile sõnakuulelikud.”