1.8.2017 PROHVETEERING – PROHVET DR. OWUOR
PÜHADUSE MAANTEE: HOIATUS PRAEGUSE AJA ÜLEMAAILMSELE KRISTUSE KOGUDUSELE

Lühidalt mõningatest momentidest, millest see pikk Prohveteering räägib. Ülitõsine hoiatus.
Tulge Pühale Maanteele. Püha Maantee – see on Jeesus Kristus. Ilma pühaduseta mitte keegi ei saa Jumalat näha. Üks Jumala igavikulisi omadusi, mis kunagi ei muutu – on Jumala Pühadus. Jumal on Püha.

Jeesus Kristus on ainus tee Jumala juurde. Kusagilt mujalt inimene ei pääse Jumala juurde. Kõik muud jumalad, mida tänapäeva maailm kummardab, on valejumalad. Need teed viivad põrgusse.

Ainus Tee, mis viib Taevasse, on Pühaduse Maantee – Jeesus Kristus. Kõik muud teed lõpevad järsku, ilma hoiatuseta. Praegu suurem osa kristlasi on ebapühad ja asuvad laial teel, kus kõik on lubatud, mistahes patt. See tee ei vii Taevasse. Lai tee viib põrgusse. See tee lõpeb järsku, ilma hoiatuseta.

Sõnum kuulatav siit ⇒⇔ 1.8.2017 PROHVETEERING. PÜHADUSE MAANTEE. HOIATUS PRAEGUSE AJA ÜLEMAAILMSELE KRISTUSE KOGUDUSELE – PROHVET DR. OWUOR


“Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse! Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja pisut on neid, kes selle leiavad.” (Matteuse 7:13-14, Piibel)