16.7.2017 PROHVETEERING-HÄIRE

LÕUNA-KOREAS ON TULEMAS TÕSINE SÕDA – PROHVET DR. OWUOR

ISSAND on Rääkinud minule täna. ISSAND JEHOOVA on Rääkinud Lõuna-Koreas tulevast sõjast. See on eriti kiireloomuline Prohveteering. Lõuna-Koreas on tulemas sõda. ISSAND JEHOOVA – Tema viis mind tänasel ööl Lõuna-Koreasse. Ning Tema näitas minule, et see sõda, mis on tulemas Lõuna-Koreas, saab olema kiireloomuline sõda.

Ning Tema paigutas mind seal ühte majja. Nagu sa tead seda viisi, kuidas ISSAND Räägib Tema teenijale. Tema võtab teda ja ta elab seda tulevast päeva. Tema viib teda ajas ettepoole. Seega elab tema selles tulevases päevas. Tema viib teda siis sealsesse sündmuskohta ning ta on kaasatud sinna. Tema on viinud mind siis Lõuna-Koreasse. Ning ma olen näinud Põhja-Korea armeed ründamas Lõuna-Korea armeed.

Niisiis. Tema võttis mind Lõuna-Koreasse ning Põhja-Korea armee ründab Lõuna-Korea armeed. Oli suur paanika. ISSAND paigutas mind ühte majja. Ja nad tulid, nad purustasid turvakaamerad. Nad ilmusid ja nad ründasid seda maja, milles ma olin. Ma võisin näha, et kõikidest sissepääsudest olid sisse tunginud sõdurid.

Seega. On sõda, mis on tulemas Lõuna-Koreas, Korea poolsaarel. Ning ISSAND – Tema Rääkis tänasel ööl minule sellest sõjast. Sellega kaasneb tõsine sõja eskaleerumine. Ma näen Põhja-Korea invasiooni. Põhja-Korea ründab Lõuna-Koread. Ma ei tea selle eskaleerumise ulatust. Seda, kui kaugele see areneb, kas see hõlmab ka tuumasõda. Kuid ma näen, et Põhja-Korea sõdurid on rünnanud Lõuna-Koread. Issand viis mind juba Lõuna-Koreasse. Olen näinud seda suurt viletsust, mis sellel ajal seal toimub.

Veelkord. See on Prohveteering, mille ma annan nüüd. ISSAND JEHOOVA on rääkinud minule viletsusest, mis on tulemas Koreas, kogu maailma peale. Kuid Korea poolsaarele. Ning toimub tõsine Põhja ja Lõuna vahelise konflikti eskaleerumine. Ma näen Põhja-Korea agressiooni. Rünnakut. Nad siis ründavad Lõuna-Koread. Sellest tuleb suur ülemaailmne häda. See toob kaasa ülemaailmse viletsuse.

Neid asju, nagu ma rääkisin, sa näed peagi uudiste kaudu neid toimumas. Näed nende toimumist peatselt ülemaailmses uudistevõrgus. Just selliselt nagu minu suu Sõnad on Rääkinud. ISSANDA Suu on Rääkinud.

Nüüd, Taanieli raamatu lõige 12:1. Siin on see, mida Tema ütleb. Tema ütleb:

“Ja sel [Lõpu]ajal tõuseb Miikael, see suur [ingellik] vürst, kes seisab su rahva laste eest.”

Tema jätkab, öeldes:

“Siis on kitsas aeg, millist ei ole olnud rahvaste algusest peale kuni selle ajani; aga sel ajal päästetakse su rahvas, kõik, keda leitakse olevat [Elu] Raamatusse kirjutatud.”

Raamatusse, mis on JUMALA plaan Tema oma rahva jaoks. Nüüd. Piibel lubab, et nendel päevadel, kui me valmistume Messia Suursuguse Tulemise jaoks, on viletsuse aeg, mis algab. Ja nii nagu te näete, on olnud käärimine. On toimunud selle sõja, Korea sõja värbamine. See on üks ülemaailmsetest sõdadest. Ning Lõuna-Korea ja Põhja-Korea vahel on olnud tõsine konflikt käärimas. Ja meil on ühel poolel USA. Ning Põhja-Korea on tegemas asju koos rakettidega, ja kõike.

Kuid ISSAND on täna öösel Rääkinud minule nüüd eriti kiireloomuliselt, et Põhja-Korea armee tuleb ründama Lõuna-Korea armeed. Ma ei tea selle agressiooni ulatust. Kuid ISSAND viis mind sinna ning see oli väga tõsine viletsuse aeg.

Nüüd, ma olen näinud MESSIA Tulemist. Ning Piibel Räägib väga, väga selgelt temast, kes Räägib teile. Piibel räägib väga selgelt, et ISSAND saadab teda hoiatama maailma. Ning valmistama ette rahvaid ja valmistama Tee MESSIA Suursuguse Tulemise jaoks. Seega need on Tunnusmärgid, millest JEESUS räägib Matteuse evangeeliumi 24.peatükis. Saab olema suur ahistus. Tema räägib massiivsest, suurest viletsuse ajast, mille sarnast ei ole kunagi varem olnud. Rahvaste loomise algusest kuni tänapäevani, mis on nüüd. Samuti Taanieli raamat. Taaniel, Lõpuaja Prohvet, nägi samuti seda aega saabumas.

Valmistage tee, Õnnistatud inimesed! Kõik rahvad kasutagu neid maamärke. Kõik rahvad kasutagu neid aja Tunnusmärke pöördumaks ära patust. Pöördumaks ära seksuaalsest ebamoraalsusest, pöördumaks ära valedest. Pöördumaks ära postmodernsest elustiilist, pöördumaks ära valedes ja pettuses elamisest. Pöördumaks ära sellest perverssusest ja ükskõiksusest. Sellest naudinguõpetusest, mis on vallutanud kogu maailma, ning millest on tulnud just nagu trend. Homoseksualismist, lesbismist ning kõikide muude religioonide, muude jumalate kummardamisest.

Igaüks pöördugu nüüd kummardama JEHOOVAT, Iisraeli Püha JUMALAT. Ning järgima Püha elu. Pöördugu ära alkoholist, pöördugu ära narkootikumidest, kõige suitsetamisest, kõigest sellisest. Naiste alasti riietumisest kõikjal üle kogu maailma.

ISSAND kuulutab maailma neljale äärele, et MESSIAS on Tulemas! Kõik inimesed peavad nüüd valmistuma sell KUNINGAS MESSIA Tulemise Suursuguse päeva jaoks. Kõik on näinud Tunnustähti. Näed praegu Keenias, et see rahvas tegeleb surnu surnuist ülestõusmise juhtumiga. Need on väga suured Tunnustähed, mida ei tohi ignoreerida. Mitte keegi ei saa eales väita, et nad ei ole näinud aja Tunnustähti, MESSIA Tulemise Tunnustähti.

Veelkord. Piibel ütleb, et need hädad saavad olema signaalid, tunnusmärgid, et jah tõepoolest – MESSIAS on tõesti Tulemas! Tema, kes teiega täna Räägib, on tema, kellest kirjutas Piibel, kirjutasid Pühakirjad: Vaata, ma läkitan Sõnumitooja sinu eel, valmistama Sinu teed enne Suursugust päeva.

Shalom
Valmistage tee (Jesaja 40:3), MESSIAS ON TULEMAS!
(6.7.2017 Prohveteering. Prohvet Dr. Owuor. Tõlge eesti keelde)


 

Amos 3:7 “Tõesti, Issand Jumal ei tee midagi, ilmutamata oma nõu oma sulaseile prohveteile.”

Bhusan, Lõuna-Korea. 30.6.2010. Prohvet Dr. Owuor edastas Koreale eelmise Prohveteeringu:

Allikas: www.jesusislordradio.info     www.repentandpreparetheway.org