Päästepalve

Issand JEESUS, ma tunnistan, et olen patune. Ma kahetsen ja pöördun ära patust täna. Palun pese mind puhtaks patust JEESUSE Kalli Verega. Ma teen meeleparanduse oma pattudest ning võtan Sind vastu oma südame Issandaks ja Päästjaks. Palun kirjuta minu nimi Talle Eluraamatusse ja saada minule Püha Vaim aitamaks mind elada pühaduses. Kinnita Sinu Sõna minu südames ja hoia minu südant. JEESUSE vägevas nimes. Olen uuestisündinud täna. Aamen