Issanda Prohvet Dr. Owuori kõne  5. Rahvusvahelisel Pastorite ja Evangeeliumikuulutajate Konverentsil

Nakurus, 29.8.2016 – Tõlge eesti keelde (Klikka siin)

 

Ta ütleb, et ainus viis, kuidas Taevas teab, et kogudus on valmis, on see, kui Taevas vaatab kogudust ja märkab, et see on riietunud kaunisse säravasse ja puhtasse peenlinasesse …

… rõivastus võidakse kaotada. See tähendab ka seda, et sina, kes sa oled vastu võtnud JEESUSE, oled nüüd kohustatud tegema tööd, tegema tööd evangeeliumi nimel. Sel põhjusel ütlesin, et ISA kõndis seal kontrollides …

 …. Ning Ta ütleb, et Jumala õigus säilitab koguduse nime JUMALA TALLE Eluraamatus. Ta ütleb, et ainult Jumala ees õige olemine päästab ja ainuüksi selline kogudus pääseb, kui Ta tuleb kohut mõistma maailma üle. Nii nagu Ta tegi Noa päevadel, nii nagu Ta tegi hävitades Soodoma ja päästes Jumala ees õige mehe ...

Siit edasi Sõnumi juurde …