31.8.2020 PROHVETEERING MAAILMA TABAVAST SUUREST NÄLJAHÄDAST

Õnnistatud inimesed, ISSAND JEHOOVA on Rääkinud minuga. Maailma on tabamas suur näljahäda. Maailma tabab suur globaalne näljahäda. Suur näljahäda tabab maailma. Piibel ütleb, et paiguti leiab aset maavärinaid ja on näljahäda. Lugedes Matteuse evangeeliumist kirjakohta 24:7.

Seega ma kuulutan täna maailma rahvaste ja Taeva inglite ees, et ISSAND JEHOOVA on Rääkinud minuga ja et maailma on tabamas tõeliselt suur ja ajalooline näljahäda. Ma näen, et inimestel ei ole isegi mitte toidu ostmiseks vahendeid; kui ka langetatakse hindasid, siiski neil pole vahendeid. Suur globaalne näljahäda on tabamas maailma. Maailmale saab osaks suur näljahäda.

JUMAL ISA, ISSAND JUMAL, Tema on viimati Rääkinud minuga saabuvast näljahädast. Ma näen, kuidas inimesed heitlevad; isegi need, kes müüvad, nad on pannud toidu müüki, kuid isegi siis, kui nad langetavad hindasid, puuduvad inimestel vahendid toidu ostmiseks. Seega maailma on tabamas suur näljahäda ja MESSIAS on tulemas. Kõik maailma inimesed peavad tegema kahetseva meeleparanduse ja valmistuma MESSIA tulemiseks.

ISSAND on seadnud ülimalt olulise standardi nii selle sugupõlve kui ka lahkunud sugupõlvede jaoks, aga samuti tulevaste sugupõlvede jaoks: Et ilma pühaduseta mitte keegi ei saa näha ISSANDAT.

Uskuge evangeeliumisse, võtke vastu JEESUS ja olge pühad. MESSIAS on tulemas. Aitäh.


Issanda Vägevaimad Prohvetid; www.JesusisLordradio.info; 31.8.2020