JUMAL-ISA AVALIK VISIIT KISUMUSSE TEMA TUMEDAS PILVES

TEMA SUURIMATE PROHVETITE JUURDE

KISUMU, 22.12.2019. 

DOKUMENTAALSED, EHEDAD KAADRID, s.h. VIDEOS.

"Siis kõneles Saalomon: „Issand on öelnud, et ta tahab

elada pimeduses. Mina olen sulle ehitanud valitsuskoja,
 
su igavese eluaseme paiga.”" (1Kn 8:12-13)

ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID KUTSUSID JUMAL JEHOOVA NENDE JUURDE JA JUMAL-ISA LASKUS TAEVAST ALLA JA VISITEERIS NENDE JUURES TEMA TUMEDAS KARDETAVAS PILVES. KISUMU SÕNAKONVERENTS. 22.12.2019.

DOKUMENTAALNE VIDEO