JUMAL-ISA AVALIK VISIIT KISUMUSSE TEMA TUMEDAS PILVES

TEMA SUURIMATE PROHVETITE JUURDE

KISUMUS, 22.12.2019. DOKUMENTAALSED EHEDAD KAADRID, KA VIDEOS.
"Siis kõneles Saalomon: „Issand on öelnud, et ta tahab 
elada pimeduses. Mina olen sulle ehitanud valitsuskoja, 
su igavese eluaseme paiga.”" (1Kn 8:12-13)

ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID KUTSUSID JUMAL JEHOOVA NENDE JUURDE JA JUMAL-ISA LASKUS TAEVAST ALLA JA VISITEERIS NENDE JUURES, TEMA TUMEDAS KARDETAVAS PILVES. KISUMU SÕNAKONVERENTS. 22.12.2019.

DOKUMENTAALNE VIDEO (pikkusega 15:58)