P 19.5.2019 NAIROBI KESKPARK. KEENIA RAHVUSLIKU MEELEPARANDUSE PÄEV JA RAHVUSVAHELINE KONVERENTS – SUUR SÕNA PLAHVATUS.

KEENIA – KOGU INIMKONNA ÄRATUSE ÕPPEKLASS JEESUSE TULEMISEKS VALMISTUMISEL

19.5.2019 NAIROBI KONVERENTSI TÕLGE SOOME KEELDE

ÜLIKRIITILINE IGA MAA PEAL ELAVA OLENDI JAOKS:

 INIMKOND ON PATUTEED KÄIES ÜLETANUD JUMALA PUNASE JOONE!

 JUMAL NÕUAB KÕIKIDELT INIMESTELT, KÕIKIDELT RAHVASTELT JA KÕIKIDELT RIIKIDELT KAHETSEVAT MEELEPARANDUST JA PATUTEELT ÄRAPÖÖRDUMIST. ON JEESUSE TULEMISE AEG, MIS JUMALA EES ÕIGETELE TOOB IGAVESE ELU, KUID JUMALAKARTMATUT MAAILMA TABAB TALUMATU JUMALA VIHA JA KOHUS. JUMAL TEMA HALASTUSES KUTSUB VEELGI IGAT INIMEST PÖÖRDUMA ÄRA PATU TEELT, ET VÕIKSID OLLA JUMALA VIHA EEST PEIDETUTE SEAS.

Palun broneerigem see pühapäev, 19.5.2019, Kõigeväelise Jumala, kogu Universumi Looja kuulamiseks ja austamiseks. Olgem kogu selle päeva kuuldel ´Jesus is Lord´- Raadios või videoülekannet vaadates.

19.5.2019 toimub Nairobis Ülemaailmne SÕNA PLAHVATUSE KONVERENTS, kus Jumal Jehoova Jahve Kardetavaimad ja Vägevaimad Prohvetid edastavad Sõnumi otse Jumala Aujärjelt Taevast.

Samas toimub ka Keenia Rahvuslik Kahetseva Meeleparanduse päev. Päev, mille läbiviimist Jumal-Isa nõuab praegu kõikidelt rahvastelt, sealhulgas Eestilt. Keenia ja maailma rahvad on patuteed käies ületanud Jumala punase joone.

Keenia on kogu tsivilisatsiooni Õppeklass. 19.5.2019 toimuval Keenia Rahvusliku Kahetseva Meeleparanduse, Lepituse ja Rahu Päeval peavad osalema:
🔹️Kõik Keenia valitsuse juhid.
🔹️ Kõik Keenia kodakondsed pisimatest suurimateni, olenemata nende positsioonist, usust, konfessioonist või ühiskondlikust staatusest.
🔹️Ja iga elav olend! Just nii nagu JEHOOVA JAHVE, KÕIGEVÄELINE JUMAL, KUNINGATE KUNINGAS, TAEVA JA MAA LOOJA, KOGU UNIVERSUMI VALITSEJA on juhendanud.


Konverents toimub inglise keeles, kuid võimalus kuulata ka tõlkeid, sealhulgas soome keelde. Lisainformatsiooni: www.repentandpreparetheway.org ; www.repentfinland.fi ; www.jesusislordradio.info ; https://www.facebook.com/JeesusOnTulemas/

Otseülekanded P 19.5.2019 ´JESUS IS LORD´- Raadio vahendusel, ka videoülekandena. Kui ISSAND annab, siis võimalus kuulata ka Konverentsi sükroontõlget soome keeles, lisainfo Repent Finland – lehel.