TÄIESTI LIIKUMISVÕIMETU INVALIID BRIAN ONYANDO TÕUSEB ÜLES & HAKKAB KÕNDIMA. 28.4.2019 ´JESUS IS LORD´- RAADIO KAUDU TOIMUNUD SUUR GLOBAALNE TERVENDAMISTEENISTUS (kus tervenes rohkem kui 450 rasket haiget). KAHETSEVA MEELEPARANDUSE & PÜHADUSE TEENIMISTÖÖ

Täiesti liikumisvõimetu Brian Onyando tõuseb üles maa tolmu seest & läheb kõndima, olles juhendatud ISSANDA Kardetavaimate Prohvetite võimsast Tervendamisdekreedist. Bryan Onyando oli sünnist saadik täielikult liikumisvõimetu. Brian on pärit Keeniast, Busiast. Kaadrid tema olukorrast enne ja pärast tervenemist.

See kõik algas, kui ISSANDA Kaks Kardetavat Prohvetit, olles nende Nairobi korteris, viisid läbi Auväärse ja mastaapse pühapäevase Tervendamisteenistuse. Tuhandeid ja tuhandeid inimesi kogunes 87 staadionile üle kogu Keenia. Täielikult liikumisvõimetu Brian Onyando toodi Busia teenistusväljakule. Brian oli olnud sünnist alates liikumisvõimetu. Ja ta püsis selles lootusetus olukorras, kuniks Kaks Kardetavat ISSANDA Prohvetit helistasid ´JESUS IS LORD`- Raadiosse (www.jesusislordradio.info) ja käskisid kõikidel liikumisinvaliididel tõusta üles & kõndida.

28.4.2019 VÕIMAS DEKREET, MIS TÕSTIS MAAST ÜLES ROHKEM KUI 30 LIIKUMISINVALIIDI:

“Vägev ISA! Ma palun Sind, minu ISA, ISSAND JEESUS KRISTUSE ISA, kõigi nende inimeste ISA, kes on kuuldel üle kogu maailma, kui ma tõstan üles oma vasaku prohvetliku käe Sinu suunas, JEHOOVA, minu Sõber, siis kuulutan nüüd selle terava ja aukartust nõudva prohvetliku keelega, et just praegu, nõrgad liikumisvõimetud jalad, palun teil kuulata minu keele sõnu. Kuulutan nüüd, et tugevus siseneb invaliidistunud jalgadesse ja jõud siseneb nõrkade jalgade kudedesse, nendesse, mis on olnud liikumisvõimetud ja kägardunud. Ning et nüüd tugevdatakse invaliidistunud jalad. Ning liikumisinvaliidid tõusku üles ja hakaku kõndima, kõikjal üle selle maa. Käsen nüüd tugevneda teil, invaliidistunud jalgadel, et te võtaksite vastu tugevuse, et te võtaksite vastu jõu. Isegi lihased ja närvid, Räägin teile täna ja käsen teil tulla täielikult taastatuks. Seega liikumisinvaliidid võivad nüüd tõusta üles ja kõndida. Toetudes rangelt minu keele Sõnadele ja JEESUSE Vere väele, mida kuulutab täna minu keel. Olen seda kuulutanud JEESUSE vägevas Nimes. Aamen.”

Vaata lisa: https://www.facebook.com/JeesusOnTulemas/

Täiendavat: www.repentandpreparetheway.org ; www.jesusislordradio.info ; www.repentfinland.fi