JUMAL-ISA SAADAB JUMALA AUVÄÄRSE TALLE TAEVAST

VISIIDILE TEMA KAHE KARDETAVA PROHVETI JUURDE