VÄGEV PASTORITE JA EVANGEELIUMI KUULUTAJATE KONVERENTS.

ISSANDA PROHVET DR. OWUOR. STOCKHOLM, 20-22.4.2018


11.3.2018 NAKURUS toimunud Konverentsil langetas ISSAND alla TAEVATREPID Maa kohale Taevasse ning andis neid näha ja kaamerasse salvestada.  See toimus hetkel, kui parajasti JUMALAMEES Rääkis 15.1.2017 antud ILMUTUSEST, PROHVETREERINGUST, kus Tema nägi, kuidas püha hiilgava Koguduse kirkad jalad astusid nendel suursugustel treppidel Taevasse.  ISSAND Ütleb: “TAEVAS ON VALMIS.” Olen näinud neid Treppe. Tähendades: “Minge sisse, Kogudus! Enne kui see juhtub!”

Kes pääsevad igavikku? Ainult need, kes on kitsal teel. Seal on vaid mõned inimesed. Teised on laial teel. Lai tee ei vii igavikku, see viib põrgusse. See on põrgutee. Inimesi on seal palju. Seepärast tulen. Kuidas Euroopa pastorid ütlevad, et kõik on hästi?  Samas andmata juhendeid pühaduseks. 

JUMALA PÜHADUSE KINDEL SEADUS: ILMA PÜHADUSETA MITTE KEEGI EI SAA NÄHA ISSANDAT. TEMA ÜTLEB: OLGE ETTEVAATLIKUD!

NOA KÕNDIS KOOS JUMALAGA ja pääses sisse. Enne pattu langemist käisid ka Aadam ja Eeva koos JUMALAGA.  EENOK KÕNDIS KOOS JUMALAGA ja pääses sisse. See kogudus, kelle pärast JEESUS suri Ristil, on PÜHA KOGUDUS.  Tema Ütleb, et praegu on Kogudus minemas Treppidele. Mitte keegi ei tea aega ega hetke. See hetk on tagasisaamatu, tühistamatu.

Ütlete: “Meie maal on liiga palju enesetappe jne. Vajame rohkem psühholooge, jne. See ei aita. MIKS EUROOPA EI LÄHE TAGASI LOOJA JUURDE? Ebamoraalsus, abordid, jne.  Miks psühholooge? See on moraalne laostumine, patt ja kurjus. PÖÖRDUGE JUMALA POOLE! TEMA TAASTAB TEID. TE EI SAA ISE TEHA TAEVALIKKU RÕIVASTUST! (Nehemja 8)

Patt eraldab Koguduse JUMALAST. Euroopa Kogudus ei mõista seda. MEELEPARANDUS ON VASTUS. PATT ON ERALDANUD INIMESE JUMALST.  Keenias liikumisvõimetud kõnnivad nüüd; palju kurte kuulevad. Keenia on õppeklass maailma jaoks.  Nüüd on Euroopa aeg. ISSAND Ütleb: PATU PALK ON SURM.

Olen näinud Koguduse sisseminemist Taevasse. Nendel JUMALA erilistel inimestel on midagi ühist. Neil on ühine rõivastus – JUMALA EES ÕIGENA SEISMISE RIIETUS. RÕIVASTUS ON KRITEERIUM. ISSAND MÕÕDAB TAEVA VÄRAVAL RÕIVASTUSE. JUMALARIIK ON PÜHADUS. 

Euroopa kogudus magas. ISSAND on läkitanud nüüd Prohveti äratamaks neid. ÄRGAKE! Palun ärgake! Trepid on langetatud. Trepid on siin! JEESUS on peatselt tulemas! Palun minge sisse! Sa peab kõndima kitsal teel! MIDA TEEB EUROOPA KOGUDUS LAIAL TEEL? MIKS TEIE EUROOPAS ELATE VÄLJASPOOL JUMALA ELUTEED? SEAL ON SURM. EUROOPA! JUMAL ON ERALDATUD PATUST. Kui te sisenete Taevasse Treppide kaudu, siis te peate olema patust eraldatud. See ei ole rühmategevus, see on INDIVIDUAALNE!

ÄRGE MÄNGIGE PÄÄSTEGA! OLGE ETTEVAATLIKUD!

KUS ON SEE KOGUDUS, KELLE EEST JEESUS MAKSIS SELLISE HINNA? Ebamoraalsus; naised jooksevad teiste meeste juurde; elatakse koos ilma abielus olemata; homoseksualism; alkoholism; pornograafia; jne. KUS ON KOGUDUS? KUS? Tema Ütleb, et need Trepid on langetatud; olen langetanud need Trepid. Küsin Rootsilt: KAS OLED TULEMAS?

Kõigil, kes sisenevad Taevasse, on üks ja sama RÕIVASTUS. On vaid üks STANDARD. See Rõivastus on Leping JUMALA ja Koguduse vahel. JUMALA EES ÕIGENA SEISMINE. Kandkem seda Rõivastust! ÕIGSUST. VERE JA RISTI EVANGEELIUM! Euroopa on teoloogia poolt risustatud. On aeg minna tagasi RISTI juurde! See rõivastus on – VEATUS. Kogudus peab praegu olema veatu!

Kogudus Rootsis on teel põrgusse. Sest ISSAND Ütleb, et ILMA PÜHADUSETA MITTE KEEGI EI NÄE ISSANDAT. PÜHA KOGUDUS ON ERALDATUD KOGUDUS. JUMAL ON ERALDATUD PATUST, EUROOPA! Treppide kaudu Taevasse sisenemiseks peate te olema eraldatud patust.

See on PÖÖRDEHETK. 
See on ÕIGSUSE HETK KOGUDUSES. 
PÜHADUSE HETK KOGUDUSES. 
KUULGE MIND, EESTIMAA, ... ! 
PARANDAGE MEELT, ET VÕIKSITE MINNA TAEVASSE SISSE!  
SEE ON MEELEPARANDUSE HETK. 
PATUST ÄRA PÖÖRDUMISE HETK. 
ILMA JUMALA EES ÕIGENA SEISMISETA EI OLE PÄÄSTET! 
MESSIAS ON TULEMAS!
KONVERENTSI MATERJALE TÕLGITUNA EESTI KEELDE:
  1. VALE EEDENI AIAS JA PRAEGUNE EUROOPA KOGUDUS
  2. EUROOPA KOGUDUS OTSIB INIMESTEPOOLSEID LAHENDUSI
  3. MÕÕDUPUU TAEVA VÄRAVAL ON RÕIVASTUS
  4. ÕLI JA VEINI KOGUDUS
  5. RISTI VILI
KONVERENTSI SALVESTISI:

1.PÄEV-I / 1.PÄEV-II / 2.PÄEV-I / 2.PÄEV-II / 3.PÄEV-I / 3.PÄEV-II


 

20.4.2018-1) ISSANDA VÄGEVAIM PROHVET HOIATAS EUROOPAT TEGEMAKS KAHETSEV MEELEPARANDUS & VALMISTAMAKS ETTE TEE MESSIA SUURSUGUSE TULEMISE JAOKS.
20.4.2018-2) Tema kuulutas, et KIRKAD TAEVA TREPID on langetatud alla Maa kohale taevasse ja Kogudus peab nüüd valmistuma sissepääsemiseks Igavikku Taevas.
20.4.2018-3) Tema deklareeris: KOGUDUSE VALMISOLEK IGAVIKUKS ON JUMALA EES ÕIGENA SEISMISE RÕIVASTUS, MIDA KOGUDUS PEAB KANDMA.
20.4.2018-4) JUMALAMEES nuhtles seksuaalpattu, aborte, pornograafiat, homoseksualismi, alkoholismi, pääste leigust Euroopas.
20.4.2018-5) Ning Tema nuhtles modernismi ja liberaalset teoloogiat & hoiatas vaimulikkonda pöördumaks tagasi RISTI JA VERE EVANGEELIUMI JUURDE.
20.4.2018-6) Ning kõik kohalolnud Vanemad Peapiiskopid, Piiskopid ja Pastorid kahetsesid patukahetsuses & tõotasid pöörduda tagasi pühadusse.
21.4.2018-1) ISSANDA VÄGEVAIM PROHVET DEKLAREERIS, SEE ON SEE TUND, KUS KOGUDUS PEAB SEISMA ÕIGENA ISSANDA EES.
21.4.2018-2) Ning Tema nuhtles tolerantsust patu suhtes & usust ärataganemist, mis on röövinud kaasaegselt Koguduselt selle moraalse autoriteedi.
21.4.2018-3) Ning Tema kinnitas: JUMALA IGAVIKULISEKS STANDARDIKS JA MÕÕDUPUUKS TAEVASSE PÄÄSEMISEL ON JA JÄÄB – PÜHADUS.
21.4.2018-4) Ning Tema ilmutas, et ainuüksi PÜHA VAIM võib aidata Kogudusel võita kaasaegset vaimset rünnakut.
21.4.2018-5) Ning terve Kogudus parandas kahetsedes meelt ja renoveeris pääste.
21.4.2018-6) ISSANDA VÄGEVAIM PROHVET deklareeris, et – PRAEGU ON KOGUDUSE JAOKS JUMALA EES ÕIGENA SEISMISE TUND.
22.4.2018-1) ISSANDA VÄGEVAIM PROHVET kuulutas avalikult, et JUMAL-ISA KIRKUSE PILV on VISITEERINUD KRISTUSE Koguduses.
22.4.2018-2) Ning Tema deklareeris, et see Kardetav Visiit on tulnud purustama kõiki Koguduse ebajumalaid.
22.4.2018-3) Ning JUMALAMEES kuulutas, et JUMALA KIRKUS tuleb ERALDAMA ISSANDA Koda üldisest ruumist.
22.4.2018-4) Ning Tema hoiatas, et Kogudus peab nüüd eemaldama enda sandaalid patust; ebamoraalsest riietumisest, maailmalikkusest, valeprohvetitest, valeapostlitest.
22.4.2018-5) Ning Tema kinnitas, et Kogudus peab kandma nüüd Jumala teenimist aukartuses, mis on  selle Visiidi vääriline.
22.4.2018-6) Ning kogu Koguduse Vanem Juhtkond parandas kahetsedes meelt ja renoveeris enda pääste.