SEE PÄEV, KUI SAJAD HALVATUD JA LIIKUMISVÕIMETUD TÕUSID ÜLES JA LÄKSID KÕNDIMA, SEOSES ISSANDA VÄGEVAIMATE PROHVETITE TEGEVUSEGA.