NEUTRONTÄHTEDE KOKKUPÕRGE KUI MITMETE VARASEMATE PROHVET DR. OWUORI PROHVETEERINGUTE USKUMATU TÄITUMINE


Maailma uudisteagentuurid edastasid hiljuti šokeeriva teadaande neutrontähtede kokkupõrkest. ISSANDA Vägevaim Prohvet Dr. Owuor oli seda Sündmust mitmeid kordi eelnevalt Prohveteerinud. Järgnevalt on ära toodud väljavõte Prohvet Dr. Owuori 3 Prohveteeringust:

<> 22.9.2017 Nairobis antud PROHVETEERING

See on jätkuv vestlus kogudusega. ISSAND Rääkis minule taaskord taevaste raputamisest. See on korduv vestlus. Tema Räägib sellest kokkupõrkest, mis on toimumas pealpool Maad. Ning selle kokkupõrke osakesed ja fragmendid tulevad nagu tuli, nagu tähed. Värvilt tulipunasena. Issand kasutab seda tõsiasja rõhutamaks, et aeg koguduse jaoks on muutunud. Valmistuge JUMALA TALLE Pulmadeks. Tema kasutab seda Sündmust PIIBLI ettekuulutuse täitmiseks.
Kuid ma soovin lugeda nüüd Piiblist, Joel 3. Tema Ütleb, et ma annan taevas näha imesid. Siinsest kirjakohast sa näed väga selgelt, et Issand peab raputama taevast. Kuigi seda on raske ja võimatu ette kujutada, siiski see tõesti toimub nendel päevadel. KUNINGATE KUNINGA Tulemine on lähedal.

<> 2.11.2007 Egertoni Ülikoolis antud PROHVETEERING

On toimumas kokkupõrge. Osakesed murduvad nagu tuli ning need laskuvad Maa peale. Need suured asjad hakkavad toimuma.

<> 7.10.2007 PROHVETEERING

Kiitus ISSANDALE! Taas on suurepärane aeg. ISSAND on Rääkinud. Oleme parasjagu valmistumas järgmisesse riiki missioonile minemiseks. Tema Rääkis minule taaskord võimsal viisil. Midagi on toimumas planeetide seas. Issand on Rääkinud Vägevast kokkupõrkest Maa kohal. See on Võimas Sündmus, mis toimub Maa kohal. ISSAND on Rääkinud võimsast kokkupõrkest. Ning sellest kokkupõrkest voogavad välja osakesed. Need on tulipunased ja tulevad alla. Näen neid suurel hulgal tulemas alla. Sellistena nagu tuli. Kimpude ja kobaratena. Ning need tulevad alla.

Uuesti. ISSAND on Rääkinud minule täna. ISSAND on Rääkinud võimsast kokkupõrkest pealpool Maad. Ning palju osakesi tuleb välja. Nagu tuli.
Need on tähed, kuid tulipunased. Ning need langevad Maale. Toimub kokkupõrge Maa kohal ning maa rahvad on sellest šokeeritud. JEHOOVA JUMAL on loonud sinna üles miljoneid galaktikaid. Kui see toimub, siis see on tõepoolest JUMALA Käsi. Ning need osakesed voogavad alla. Nagu tuli. Seega siis Räägib see sinule, et Tema toob meeleparanduse Sõnumi, suure autoriteedi ja väega. Elada ja näha kõige huvitavamat, suurepärasemat ja ajaloolisemat aega planeedil Maa.

Joel 3:1-5. Tema Ütleb, et mina annan näha imesid ja märke taevas ja maa peal. Kui Tema valab ka oma vaimu maa peale. See räägib sinule, et aeg on lõppemas. Et koguduse ülestõmbamine võib toimuda mistahes ajahetkel. Need on need imed ja märgid taevas ning maa peal, millest Tema Rääkis.

Uuesti. ISSAND on Rääkinud minule võimsalt. Siis, kui ma olin valmistumas reisimiseks Argentiinasse ja Saksamaale. Tema on Rääkinud minule võimsast tähtede kokkupõrkest. Tähelepanuväärsest ilmingust. See on võimas kokkupõrge. Siin Maa kohal. Et nad võiksid olla teadlikud, et mina olen Tema Teenija ja et Tema on mind läkitanud. Samuti seda, et aeg on lõpus.

Pöörduge ära valeprohvetitest! Pöörduge ära nõidusest! Argentiinas, kuhu ma olen minemas, seal ohverdavad nad beebisid. Nad ohverdavad rohkesti inimesi saatanale. Niisiis te näete seda, mida Tema on juba alustanud. Ma lähen sinna suure väega. Tõepoolest, koguduse jaoks on aeg muutunud. Kui need asjad juhtuvad, siis ollakse teadlikud, et Ülesvõtmine võib toimuda mistahes hetkel. Ülestõmbamine on lähedal. Ning ISSANDA Suu on Rääkinud.

Vägevaid ja ajalooliseid sündmuseid on tulemas. Kui kõik need asjad toimuvad, siis nad tulevad teadma, et Ülestõmbamine on lähedal. Seda, et ISSAND on mind läkitanud. Et Tema, ISSAND, on JUMAL. Ei ole olemas teist JUMALAT kui IISRAELI PÜHA.

Ent see on monumentaalne Sündmus, mis peaaegu et peatab rahvad. See šokeerib neid võimsalt ning see edastatakse kõikide uudiskanalite kaudu.
Kui see juhtub, siis nad saavad teadlikuks, et ISSANDA Suu on Rääkinud.

Nad peaksid valmistama teed absoluutses pühaduses. Ida usundite suhtes tuleb teha meeleparandus. Ning igaüks, eriti kogudustes, peab kahetsedes meelt parandama. On palju seksuaalpattu. On rohkesti ka laste ja inimeste ohverdamist saatanale. Nüüd peaksid nad kuulama seda Häält ja pöörduma ISSANDA poole. Suures Kartuses. Ning teadma, et ISSANDA Suu on Rääkinud.


Õnnistatud pühad! Kui vaatame uudiseid, näeme, et need ISSANDA Ettekuulutused on täitunud sõna-sõnalt. Millise kokkuvõtte võime sellest kõigest teha?

1) Rahvastena peame teadma, et ISSAND JUMAL on läkitanud Tema Sõnumitooja, ISSANDA Vägeva Prohveti. Rääkimaks meile. Rääkimaks rahvastele.
2) ISSAND on JUMAL. KÕIKVÕIMAS ja IGAVENE KUNINGAS.
3) Ning kui see peaaegu võimatuna näiv sündmus toimub, siis me saame teadlikuks, et Tema on JUMALA Teenija. ISSANDA Vägev Prohvet.
4) Tema edastas need Prohveteeringud avaliku Raadio otse-eetri kaudu. Avalikul loengul Egertoni Ülikoolis. Samuti Nairobis ja Saksamaal. Tema andis need Prohveteeringud korduvalt. Et tähed põrkuksid kokku. Ning Tema Ütles, et kui see peaaegu võimatuna näiv Sündmus realiseerub, siis me teaksime Kristuse koguduses, et aeg on muutunud.
5) Kui see võimatuna näiv Sündmus toimub, siis teame, et koguduse Ülestõmbamine on lähedal.
6) Kui see võimatuna näiv Sündmus realiseerub, siis teaksime, et JUMALA KUNINGRIIK on lähedal.
7) Kui see Sündmus toimub, siis me teame, et Kristuse kogudus peab kahetsedes parandama meelt ISSANDAS JEESUS KRISTUSES ja pöörduma tagasi pühadusse.
8) Kui toimub see, mis inimeste silmis näib täiesti võimatuna, siis tõepoolest saame teadlikuks, et ISSANDA Suu on Rääkinud.

Kallid kuulajad, need momendid võtsime me vastu nendest ISSANDA kardetavatest Prohveteeringutest.


Artikkel on tõlgitud 18.10.017 ‘Jesus is Lord’- Raadio kaudu edastatud saatest ‘Kirje Suomelle’. Saade koos selles sisalduvate Prohveteeringute originaalsõnumitega on kuulatav järgmiselt lingilt – 18.10.2017 Kirje Suomelle.