MIS ON KÕIGE TÄHTSAM KOGU MAAILMAS – SEE ON IGAVIKULISUS JA PÄÄSTE

Jumalamees Prohvet Dr. Owuor juhatas kõiki meeleparandusele ja võtma vastu JEESUS elu Issandaks. See mees tänavalt sai samuti tulla avalikult võtma vastu JEESUS ning me saime kutsuda teda kogudusse. JEESUS on tulnud kutsuma inimesi just sealt tänavate nurkadelt ja teede äärtest Issanda Kotta.

“Ja isand ütles sulasele: Mine välja teedele ja aedade äärde
ja keelita rahvast sisse astuma, et minu koda saaks täis!”
(Luuka 14:23)


Allikas: Repent Finland