6. RAHVUSVAHELINE PASTORITE JA EVANGEELIUMI KUULUTAJATE KONVERENTS

NAKURU, 30.12.2016-1.01.2016
Issanda Prohvet Dr. Owuor