28.1.2018 PROHVETEERING. ITAALIAT ON TABAMAS MASSIIVNE MAAVÄRIN. ISSAND KUTSUB RAHVAID KAHETSEVALE MEELEPARANDUSELE – PROHVET DR.OWUOR

 


 


Niisiis, Piibel Ütleb. Matteuse 24:7. Kallid inimesed, loen Matt. 24:7, kus Tema Ütleb:

“7 Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi
vastu ja on näljahädasid ja paiguti on maavärinaid.”

Siin on Amplified-tõlge, kus Tema Ütleb:

“7 … ning paljudes kohtades tuleb näljahäda ja maavärinaid.”

Kallid inimesed, ISSAND on Rääkinud minule täna, tänasel päeval. ISSAND JEHOOVA, Vägev Taeva JUMAL on Rääkinud minule täna, pühapäeval, 28. jaanuaril 2018.a. Tema, ISSAND, tõi mind Itaalia riiki. Ning olles toonud mind Itaaliasse, näitas Tema siis minule patu olukorda Itaalia maal, katoliiklust, nelipühi kogudus on eksituses, neid valeprohveteid, valeapostleid, vale-evangeeliumi, modernismi, ebamoraalsust. Itaalias on nii palju ebamoraalsust.

Ja siis rääkis ISSANDA Hääl Taevast ning Tema käskis mind ja Ütles: “Palun siruta vasak prohvetlik käsi ja kuuluta välja ISSANDA kohtuotsus selle maa kohale.” Ning kui ma osutasin vasaku prohvetliku sõrmega Itaalia maa suunas, nägin ma tohutut maavärinat, mis tabas Itaaliat.

Annan teada Itaalia riigile, et ISSAND on Rääkinud minule Itaaliast ning Tema palub Itaalia riigil parandada nüüd meelt, üldriikliku kahetseva meeleparanduse kaudu. See on kutse kahetsevale meeleparandusele. ISSAND on kutsunud Itaaliat, Itaalia rahvast pöörduma JEESUSE juurde, olema uuestisündinud ja pöörduma ära sellest katoliiklusest ja ebajumalateenimisest, mida sa seal näed. Ja nelipühi kogudused, pöörduge ära eksitusest ja valedest, valeprohvetitest, ebamoraalsusest. Naised on alasti, koguduses on homoseksualism.

ISSAND on andnud käsu kogu Itaalia riigile, kogudusele ja inimestele, kes ei ole uuestisündinud, et nad kõik peavad kahetsedes meelt parandama ja võtma vastu JEESUS KRISTUSE ISSANDAKS. MESSIAS on tulemas. ISSAND palub kahetseva meeleparanduse kaudu kogu Itaalia riigil pöörduda tagasi ISSANDA juurde.

Näen, et ISSAND juhendas mind, toomaks kohtuotsust. Ma näen massiivset maavärinat tulemas. Tundub, et see on pigem kusagil keskel. Ma ei tea, miks ma näen just Itaalia keskosa. Näen paljusid ehitisi kokku kukkunult. Näen juba paljusid ehitisi kokku kukkununa.

Seega on tulemas väga tõsine maavärin. Täna, 28. jaanuaril 2018, annan ma Prohveteeringu, et kui Itaalia ei paranda meelt, siis Itaaliat tabab massiivne ajalooline maavärin. Ma näen paljusid ehitisi kokku varisenuna. Näen ehitist, mis on valge. See on valge ehitis. Ma ei tea, kas see on kontorihoone või elumaja, kuid see kukkus kokku. See vajus kokku. See varises maha. Paljud ehitised varisevad maha. Massiivne maavärin tabab Itaaliat. Ning ma tunnen, et ISSAND nagu tõukaks mind, Tema tõukas mind Itaalia keskosa suunas. Ma ei tea täpselt, kus on Kesk-Itaalia, kuid keskuse poole. Teisiti öeldult ehk veidi teises kohas, kus see varem oli. Kuid massiivne maavärin tabab Itaaliat, kallid inimesed.

Seega MESSIAS on tulemas! Need on need päevad, kui ISSAND raputab rahvaid. ISSAND juhendab kahetsevale meeleparandusele. Tema puhastab üle kogu maailma Jumala teenimist. Tema puhastab välja ebapuhtuse, patu koguduse elust, usklike elust.

Olen Rääkinud, et Itaaliat tabab ajalooline maavärin, kui itaallased ei paranda meelt. Itaalia kohal on nüüd meeleparanduse käsk. ISSANDA Hääl on nüüd Itaalia riigi kohal. Ja ISSAND on Juhendanud ning Käskinud Itaalial parandada kahetsedes meelt ja pöörduda tagasi Jumala ees õigena olemisse, pöörduda tagasi pühadusse.

Aeg on otsa saanud. Olen näinud MESSIAT tulemas. ISA Taevas on läkitanud mind valmistama maailma rahvaid ette MESSIA tulemise jaoks.

Seega Euroopat tabab massiivne maavärin. Ja see tabab Itaaliat. Olen näinud seda. Kusagil keskosas, keskel, veidi eemal eelmisest. Kesk-Itaalias. Ent siiski toimub maavärin, kus iganes see ka on. See tabab Itaaliat. See on massiivne maavärin ja ehitised varisevad kokku. Seega sellelaadse hirmu ja õuduse aeg sealse maa jaoks. Seega ISSAND määrab Itaaliale kahetseva meeleparanduse.

Need, kellel on kõrvad, võtku kuulda ISSANDA Häält. Olen näinud MESSIAT Tulemas. Olen näinud MESSIAT tulemas, kallid inimesed. Pöörduge ära maailma tavadest. Kogudust on hoiatatud. Olen hoiatanud Ameerika Ühendriikide kogudust, pöörduma ära eksitusest ning hakata nüüd otsima JUMALAT, kutsudes Ameerika Ühendriike üldriiklikule kahetsevale meeleparandusele. Kanada kogudus, Mehhiko kogudus, Kesk-Ameerika kogudus, Lõuna-Ameerika kogudus, kogudus Brasiilias, El Salvadoris, Ecuadoris, kõigis nendes maades, Argentiinas, Tšiilis, seal joonel, Peruus. ISSAND palub parandada meelt. Ning olen näinud ka ennast. Täna nägin iseend saabumas Puerto Ricosse.

See on suur aeg, kus ISSAND kutsub rahvaid meeleparandusele. Itaaliat on tabamas võimas maavärin. MESSIAS on tulemas! Valmistage ISSANDALE Tee, olge pühad, pöörduge ära seksuaalsest himust, naiste himutsemisest silmadega, pöörduge ära seksuaalsest ebamoraalsusest, pornograafiast, homoseksuaalsusest, lesbismist, LGBT-st, niinimetatud homopraadidest. Pöörduge ära eksitusest koguduses.

Kogudus on teinud suure karuteene ISSANDALE.

Nüüd praegu on see ajahetk, kui ISSAND kutsub kogudust pöörduma nüüd tagasi puhtusesse ja Jumala ees õigena olemisse ning pühadusse. Ning sellisel viisil valmistama usklike südametes Teed MESSIA Suursuguse Tulemise jaoks.

Kas te ei näe seda? Kas teie siis ise ei näe seda, et aeg on muutunud?

MESSIAS on tulemas, kallid inimesed. Ma olen kõiki Aafrika rahvaid hoiatanud, et parandage kahetsedes meelt. Hoiatanud Aasiat parandamaks kahetsedes meelt, Austraaliat parandamaks kehetsedes meelt, Uus-Meremaad, saari, kõiki parandamaks kahetsedes meelt, Euroopat.

MESSIAS on tulemas!
Maavärin on tabamas Itaaliat, kardetav maavärin, kallid inimesed.
Shalom

 


VALMISTAGE TEE, MESSIAS ON TULEMAS!


Tõlge eesti keelde. 28.1.2018 Prohveteering – Prohvet Dr.Owuor

Allikas: www.repentandpreparetheway.org        www.jesusislordradio.info     www.repentfinland.fi