logoON NOA PÄEVAD 

NAIROBI ALTARIL 10.7.2016 – PROHVET DR. OWUOR


Nairobi Altaril. 10.7.2016. On Noa päevad.
Nairobi Altaril. 10.7.2016. On Noa päevad.
 

VÕIMAS PÜHAPÄEVANE KOHTUMINE NAIROBIS DONHOLMI ALTARI EES (10.7.2016)

Pildil on näha osa tohutu suurest inimmassist; Vanemad Piiskopid, Vanemad Pastorid & Kallihinnalised KRISTUSE Lambad, kes kogunesid kuulamaks sõnumit ISSANDALT.
Suur kogudusetelk oli nii täis, et suured inimmassid jäid jälgima väärtuslikku ISSANDA Sõnumit väljaspoolt telki.
Jumalamees osutas Patule, Korruptsioonile ja Vägivallale kui suurimatele JUMALA ja inimkonna vahelistele konfliktidele Noa päevadel.
Ta hoiatas, et seesama kurja inimese seisund, kust JUMAL mõistis hukka inimkonna Noa ajal, kordab täielikult iseennast kaasaegses põlvkonnas.

nairobi-altaril-2

 

Ta hoiatas kaasaegset Kogudust, et kui see jätkab kangekaelselt patus käimist, korrumpeerunud raha evangeeliumi ja väärade ettekuulutustega, siis ISSAND mitte ainult ei Vaata, vaid ka Dokumenteerib ja Salvestab. (Ps. 33:13-14)
ISSANDA prohvet selgitas, et kuitahes pika meelega JUMAL ka on, siiski tuleb aeg, kui JUMALA kannatlikkus lõpeb inimese südame kurjuse tõttu.

Ta hoiatas, et JUMAL on PÜHA ja TA karistab alati PATTU. Ta hoiatas, et mitte ükski patt ei jää karistuseta.
Jumalamees hoiatas, et JUMAL on võimeline Mõistma Kohut Patu üle ja Hävitama Kogu Maailma ning selle tõestuseks on TA on teinud seda ka varem. (1.Moos. 6:17)
Ta kuulutas, et kuitahes raevukas JUMALA viha ka on, TAL on alati plaan kaitsta ja turvata neid Väheseid Õiglasi. (2.Peetr. 2:9)

JUMALA Teener rõhutas, et kuitahes raskeks patu tase ka tõuseb, põhjustades sellega Kohtu tulemist, siiski ISSAND ei anna kunagi järele patule; TEMA esialgne plaan loodule jätkub veelgi.
Ta kuulutas, et ISSAND on alati pakkunud kõikidele sugupõlvedele kutset Armule ja viivitanud TEMA Vihaga, andes kõikidele võimaluse Meeleparanduseks.
Ta hoiatas, et kui keegi tuleb jutlustama Meeleparandust ja Õigsusesse tagasipöördumist, siis Kogudus PEAB kuulama seda Isikut, nad ei või seda ignoreerida.

nairobi-altaril-1

 

Ta juhendas, et millal tahes ISSAND annab Prohveteeringu, kogudus peab kuulama seda väga tähelepanelikult, Uskuda seda ja Kuuletuda; sest see päästis Noa ja tema pere.
Ta rõhutas, et millal tahes ISSAND annab Prohveteeringu, siis tõendina sellest, et Koguduses Usutakse, on see, kui ta alustab Tõsiselt Vabastamise Päästelaeva Ehitamist. Uskumine on seega KUULEKUS.

Ta selgitas, et Noa Prohveteering ja selle Täitumine esitas sellega õpetust patust ja KRISTUSEST (patt ja Päästja, Vabastaja, Lunastaja), sest kõik, kes läksid Päästelaeva, said päästetud. (Room. 10:13)
Ta hoiatas, et nii nagu Noa tulvad tulid äkki ja üllatusena täiesti tavalisel päeval, kui inimesed tegelesid inimese endi programmidega ja tegid oma tavalisi töid, nii saab olema ka MESSIA Tulemine. (Matt. 24:37-40)