11.9.2021 JYVÄSKYLÄS TOIMUS KOTIRIIETES RISTIRETK JA TÄNUTEENISTUS ISSANDALE, NII SOOME KUI KOGU EUROOPA ÄRATUSEKS 

ÜLISTUS ISSANDALE!

Issanda Vägevaimate Prohvetite poolt juhitava Ülemaailmse Kahetseva Meeleparanduse ja Pühaduse Teenimistöö Soome haruteenistus korraldas 11.9.2021 Jyväskyläs KOTIRIIETES RISTIRETKE, nii Soome kui ka kogu Euroopa eest, kahetsedes patte ja parandades meelt Issand Jumala ees. Üle Soome kohale tulnutele lisaks osales Jyväskylä Ristiretkel inimesi üle Euroopa, s.h. Rootsist, Iirimaalt, Leedust, Hollandist, Šveitsist, Austriast, Slovakkiast, Tšehhist, Itaaliast, Eestist; osalemas peapiiskoppe, piiskoppe, pastoreid, tehes kahetsevat meeleparandust nii iseendi, Soome kui kogu Euroopa eest.

Kotiriie on Issanda ees, nii sügaval südame sügavuses kui ka väliselt toimuva, kahetseva meeleparanduse sümbol. See on Issanda tahte kohane riietumisviis; möödapääsmatu praegusel ülikriitilisel ajahetkel, kus iga hetk vōib toimuda pühade ülestōmbamine, lõpetades (ca 2000 aastat tagasi Jeesuse poolt Ristil valatud Vere kaudu toodud) Armuaja, et jumalakartmatu maailma peale saaks laskuda Jumala Viha- ja Karistusaeg

 Teame, et ilma kahetseva meeleparanduseta Jeesuses ei ole andeksandmist. Ilma pühaduseta mitte keegi ei saa Issandat näha! Heebr.12:14. Keenia kui inimkonna Lõpuaja Äratuse juhtriigi Issanda juurde tagasipöördumine algas 17 aastat tagasi, kus rahvas riietus kotiriietesse, alandudes Issanda ette, kahetsedes patte ja parandades meelt.

Toimus ka Tänuteenistus rohkearvuliste imetervenemiste eest. Osalemas 2 varasemat autisti Euroopast, kelle Issand selles Teenimistöös on tervendanud. Issand on Soome Kahetseva Meeleparanduse ja Pühaduse Teenimistööd eriliselt Õnnistanud; siin on palju imeliselt tervendatuid. Kiitus ja Ülistus Issandale! Tänu Jeesusele! Tänu Issanda Vägevaimatele Prohvetitele! 

Issanda poolt imetervendatud Soome Vabariigi Etuskunta endine rahvasaadik Marja-Liisa Tykkyläinen pidas karismaatilise kõne, rääkides enda tervenemise imest; meenutades Talvesõja aegu, kus tollane Soome Vabariigi president Kyösti Kallio palvetas Issanda poole Jeesuse Nimes ja kutsus rahvast meeleparandusele. Rahvas kuuletus ja parandas meelt ning teatavasti Issand halastas II Maailmasõjas soome rahvale, õnnistades Soomet iseseisvuse jätkumisega. 

Marja-Liisa Tykkäläinen kuulutas avatuks Soome ja kogu Euroopa Äratuse. Repent Finlandi Juhtiv Peapiiskop Anna Antila lōikas läbi Äratuse lindi.  Meeleparandus-Äratusele kutsuvate sõnavõttudega osalesid ka Euroopa Peapiiskop Charles Afraim, Skandinaavia Peapiiskop Bertil Ceder jt.


Kas ka eesti rahvas tuleb Jeesuse Pühale Eluteele; Lōpuaja Äratusse, mis valmistab ette Teed Messias Jeesus Kristuse Auväärseks Tulemiseks; Lōpuaja Äratusse, mis toob Messia?

“VAATA, KUI MA SULEN TAEVA, NÕNDA ET VIHMA EI SAJA, JA VAATA, KUI MA KÄSIN ROHUTIRTSE MAA PALJAKS SÜÜA, VÕI KUI MA LÄKITAN OMA RAHVA KALLALE KATKU, JA KUI SIIS MINU RAHVAS, KELLELE ON PANDUD MU NIMI, ALANDAB ENNAST JA NAD PALVETAVAD JA OTSIVAD MINU PALET NING PÖÖRDUVAD OMA KURJADELT TEEDELT, SIIS MA KUULEN TAEVAST JA ANNAN ANDEKS NENDE PATU NING SÄÄSTAN NENDE MAA!” (2AJ.7:13-14)