IISSAND ON AVALIKUSTANUD PIIBLI ILMUTUSRAAMATU 11.PTK. KAKS TUNNISTAJAT

NB! KAKS PUUTUMATUT TUNNISTAJAT!

“4 Need tunnistajad on need kaks õlipuud ja kaks lambijalga, mis seisavad ilmamaa Issanda ees. 5 Kui keegi tahab neile kurja teha, siis tuleb nende suust tuli välja ning sööb ära nende vaenlased, ning kui keegi peaks tahtma neile kurja teha, siis peab too nõnda tapetama. 6 Neil on meelevald lukustada taevas, et nende ennustamise päevil ei sajaks vihma, ning neil on meelevald vete üle, et muuta neid vereks ning lüüa ilmamaad igasuguse nuhtlusega nii sageli, kui nad vaid tahavad.” (Piibel, Ilmutusraamat 11:4-6)