14.2.2017 VÄGEV ÕPETUS SEOSES KOGUDUSE SISSEPÄÄSUGA TAEVASESSE KUNINGRIIKI –  PROHVET DR. OWUOR

 


 

 

Tahan nüüd lisada veidi selle juurde, mida ISSAND Rääkis eilsel pühapäevasel Nairobi koosolekul. Soovin kuulajaid teadvat, et ISSAND Rääkis eile tõepoolest palju seoses koguduse sissepääsuga. Samuti puudutas Tema seda, kuidas kogudus saab valmistuda. Milline kogudus pääseb sisse ning milline kogudus ei pääse sisse. Tahan vaid veidi täiendada veidi, mida rääkisin.

Samas, Sõnumi hargnedes võisid sa tegelikult kuulda, et ISSAND ütleb: on neid, kes teevad Tema kojas tööd. Samas ütleb Tema: nägin neid ISSANDA kojas, kuid mina ei teadnud, mida nad tegid ISSANDA kojas. Ning ISSAND ütleb, et Tema ei tunne neid. Nad ei pääsenud sisse. Nägin neid ISSANDA kojas, kuid mina ei tunne neid. Kuulates väga täpselt, siis põhjus, miks Tema nii ütleb, et nägin neid ISSANDA kojas, on järgmine. Nad isegi kogunesid ISSANDA kotta; mis tähendab, et nad jutlustasid ISSANDA ettekirjutusi. Toimetades endi tegemisi, ISSANDA ettekirjutusi ja ohvreid, isegi Püha Armulauda; kõike seda. Nägin neid ISSANDA kojas, kuid ma ei teadnud, mida nad teevad. Seega, mina ei tunne neid.

Näete, et see on tõepoolest väga võimas, sest kogudus saab nüüd seda kasutada. Tõepoolest, kogudus saab seda praegu kasutada, sealjuures valmistudes iseenda sissepääsuks. Samas ütleb Tema – et on inimesi – ning Ta jätkas, öeldes – kuid mina ei tunne neid. Number 1) Sest nad ei tõstnud kõrgeks KRISTUSE Isiksut. Nad ei tõstnud kõrgeks KRISTUSE Verd. Number 3) Nad ei tõstnud kõrgeks KRISTUSE Risti. Nad ei tõstnud kõrgeks KRISTUSE väge. Nad ei tõstnud kõrgeks KRISTUSE õigsust. Nad ei tõstnud kõrgeks KRISTUSE pühadust. Nad ei kiitnud seda kõrgeks.

Seega näed nüüd, et sellest tuleb väga oluline koguduse sissepääsu punkt terves selles vestluses, mis tagab, et nad pääsevad sisse JEHOOVA igavesse Kuningriiki. Miks ma ütlen nii? Sest mõistsin, et ISSAND Räägib kogudusele ja Ta ütleb neile, kes on koguduses ning kogu kristlikule vennaskonnale, KRISTUSE Ihule ülemaailmselt. Tema ütleb neile, vaata, tund on käes, MESSIAS on Tulemas! Ning just nüüd kogudus istub igaviku, sissepääsu äärel.

Kuid Tema ütleb ka seda, et on teatud inimesi ISSANDA kojas. Isegi mitte niivõrd teatud inimesi, vaid tegelikult enamus neist. Sest need, keda nägin sisse minemas, olid vähemuses. Tõesti nii vähe, et ei tahaks öelda. Tead, see võib purustada sinu südame. Kuid ma tahan, et inimesed teeksid jätkuvalt kõvasti tööd, nii kristlased kui usklikud töötaksid kõvasti ning pääseksid sisse.

Samas öeldes, et Tema nägi neid ISSANDA kojas kuid Tema ei teadnud, mida nad tegid seal. Siis lõpuks Tema ütles: seega, mina ei tunne neid. Kuid nad ütlevad, ei, kuid me sõime koos Sinuga samas lauas, me jutlustasime, me jutlustasime üheskoos. Tema ütleb sinule, et ISSANDA kojas on praegu inimesi, mõtlen kogu kristlikku vennaskonda, KRISTUSE ihu, kellele on nüüd antud võimalus teenida ISSANDAT. Kuid lihtsalt nad ei ole teeninud ISSANDAT õigesti.

Laiendades seda. ISSAND ütleb eelkõige, et igaühele kristlasest usklikule tänases maailmas, kaasa arvatud need miljonid, kes on nüüd kuulamas ja kuulevad, neile antakse igapäevaselt võimalus teenida ISSANDAT. Seega mida iganes sa ka teed, ent kui sa tõused hommikuti üles, siis sellel päeval oled sa uuestisündinud ja liigud ringi uuestisündinuna. Tema ütleb, et igaühele elavale olendile, elavale kristlasele antakse igapäevaselt võimalus teenida ISSANDAT kõiges selles, mida sa teed.

Oled sa meditsiiniõde haiglas, või oled kooliõpetaja, oled sa talumees või oled vaid väike edasimüüja, müües väikeseid taskurätikuid ja leiba ja seesugust. Igaühele inimesele, sõltumata staatusest ühiskonnas, antakse igapäevaselt võimalus teha järgmist: tõsta kõrgele KRISTUSE Isiksust, tõsta kõrgele JEESUSE Verd, tõsta kõrgele JEESUSE Nime, tõsta kõrgele Golgata Risti, tõsta kõrgele ISSANDA pühadust. Seega oli see väga võimas ärkamine, kui ISSAND juhtis sellele tähelepanu. Sa ei pea selle tegemiseks olema kantslis.

Iga päev, kui iga üksik kristlane ärkab, neile antakse võimalus. Igaühele neist, olenemata sellest, kas sa töötad kaupluses müüjana või töötad turul müües ja sinul on turukoht või oled sa kusagil õpetaja, arst, jurist, see ei ole oluline, professor, üliõpilane või gümnasist. Igapäevaselt alati antakse igale inimesele võimalus tõsta kõrgele KRISTUSE Isikut, tõsta kõrgele JEESUSE Nime, tõstaa kõrgele JEESUSE Kirkust, tõsta kõrgele JEESUSE Verd, tõsta kõrgele JEESUSE Risti, tõsta kõrgele JEESUSE õigsust, tõsta kõrgele JEESUSE pühadust.

See on see, mida ISSAND ütleb. Sellisel viisil võivad nad valmistuda, et ISSAND ei ütleks: mina ei tunne neid! See on see, kuidas inimesed saavad hakata kontrollima enda vaimset olukorda: Kui ma täna ärkasin, siis mida ma tegin täna oma elus tõstmaks kõrgeks JEESUSE Nime? Tõstmaks kõrgeks JEESUSE Isiksust, tõstmaks kõrgeks JEESUSE Risti, tõstmaks kõrgele JEESUSE õigsust, tõstmaks kõrgeks JEESUSE väge?

Võib-olla hõlmab see seda, et ärkad tollel päeval ja otsid seda halvatut, kes läks kõndima, ning viid tema turule ja näitad teda inimestele, minnes ühes poest teise. Küsid neilt: “Kuidas te tunnete end täna? Kas on kõik hästi? Ma vaid lähen kauplusest mööda ja tahan teile näidata seda isikut, kes on sündinud halvatuna, kuid nüüd kõnnib.” Kõnnin koos selle inimesega ringi rõõmutsedes JEESUSE väe, JEESUSE Nime, JEESUSE Isiksuse, JEESUSE Vere, JEESUSE Risti üle; kõige selle üle, igapäevaselt.

Sa ei pea olema kantsli taga. Iga päev igale elavale inimesele annab ISSAND võimaluse tõsta kõrgele JEESUSE Nime. See on just see, milles on probleem. Ehk istud kontoris, oled olnud hõivatud muude asjade tegemisega, ehk oled raamatupidaja, või mida tahes. Kuid isegi raamatupidaja töös antakse sulle alati võimalus tõsta kõrgeks JEESUSE Isiksust, JEESUSE Nime, tõsta kõrgeks JEESUSE väge, tõsta kõrgeks JEESUSE Verd, tõsta kõrgeks JEESUSE Risti, tõsta kõrgeks JEESUSE õigsust, tõsta kõrgeks JEESUSE pühadust, tõsta kõrgeks tulevast JEESUSE Kuningriiki. Iga inimene, selles, kuidas sa teed oma tegemisi Jumala ees õigena? Siin see nüüd on. “Kuidas? Kuidas oled teinud raamatupidaja tööd nii eriliselt suurepäraselt?” “Sest olen uuestisündinud ja olen vastu võtnud JEESUSE!” JEESUS minus, ma pean tõstma Tema kõrgeks oma töös.

Isegi oma töös saad sa sel moel tõsta kõrgeks JEESUST. Sinul on võimalus tõsta kõrgeks JEESUST ja parandada neid probleeme, mida toodi eile esile. Tõstes kõrgele JEESUST. Võib-olla oled keegi, kes teeb midagi muud ja kirjutad täna e-maili. Ning kui keegi loeb e-maili või tekstsõnumit, siis esimene asi, mida nad näevad, on see, et sa oled siintõstnud kõrgeks JEESUSE Nime, oled tõstnud siin kõrgeks JEESUSE väge. Võid alustada seda ütlemisega: Kiitus ISSANDALE, Õnnistatud olgu JEESUSE vägev Nimi! Elan täna, sest Tema elab! Selline lihtne ütlus. Ent JEESUSE Nime kõrgekskiitmine kõiges, mida sa teed.

Igale inimesele antakse päevast päeva see imeline võimalus. Ehk e-mail, ehk tekstsõnum, mida alustad ütlemisega: Kiitus ISSANDALE, kas sa mäletad, et Johannes 3:16 ütleb nii ja nii. Tõstad kõrgeks JEESUST. Mäletad, et JEESUS suri meie eest? Võid selliselt alustada e-maili, tekstsõnumit, telefonivestlust.

Iga inimene – igapäevaselt – see, kuidas sa riietud, kuidas liigud, sinu ausus töös. Kuidas sa elad alandlikku elu: täna ei valeta! Ning hakkad lõikama valesid välja oma elust. Nad ütlevad, vau, sul oli kombeks valetada, kuid miks sa enam ei valeta! Ütled: ei, olen mõistnud, et JEESUS minus, ma pean tõstma kõrgeks Tema Nime. Mina pean tõstma kõrgeks JEESUSE väge, kes andi mulle pääste. Sest see vägi aitas mul võita patu.

Igale inimesele antakse siiski igapäevaselt võimalus tõsta kõrgeks JEESUSE Isiksust, tõsta kõrgeks JEESUSE Nime, tõsta kõrgeks JEESUSE Verd, tõsta kõrgeks JEESUSE Risti, tõsta kõrgeks JEESUSE väge, tõsta kõrgeks JEESUSE õigsust, tõsta kõrgeks JEESUSE pühadust, tõsta kõrgeks tulevast Kuningriiki, tulevast Kuningat, tulevast JEESUSE Kuningriiki.

Seega, kui see sissepääsu päev tuleb, siis Tema ei ütle sulle: “Vaata, nägin sind ISSANDA kojas, kuid mina ei tea, mida sa tegid seal. Seega mina ei tunne sind.” Sest sinu toimetamistes sa ei tõstnud kõrgeks JEESUSE Nime, sa ei tõstnud kõrgeks JEESUSE väge.

Sa saad selle nüüd parandada. See on see Õnnistus, mis kogudusel on nüüd eilsest Sõnumist. Olen näinud MESSIAT tulemas, ning neid, keda Ta võtab, on vaid mõningad. See tegi mind väga murelikuks; ärkasin ja hakkasin muretsema. Ütlesin, et me peame saama selle kasvama; see arv peab kasvama! ISSAND Õnnistagu teid. Shalom.

 


Valmistage tee, MESSIAS on Tulemas!


 

(Tõlge eesti keelde ISSANDA Õpetusest 14.2.2017)

Allikas: www.repentandpreparetheway.org      www.jesusislordradio.info      www.repentfinland.fi