28.7.2019 NAIROBI, YAYA KILIMANI

28.7.2019 NAIROBI, KEENIA. ISSANDA VÄGEVAIMATE PROHVETITE PÜHAPÄVANE GLOBAALNE  JUMALATEENISTUS

TOIMUS ISSAND JUMALA SUUR VISIIT. PÄIKE PLAKSUTAS PROHVETITE PALVEKÄSUST. ISSAND ISE KIRJUTAS TAEVA PEALE TEMA OMA KÄEGA. KOHALOLIJATELE OLID NÄHA JUMALA AUHIILGUSE KIRKUSE SAMBAD,  SUUNATUNA TEMA VÄGEVAIMATELE PROHVETITELE. JUMAL-ISA AUHIILGUSE TUME PILV VISITEERIMAS TEENISTUSE KOHAL. EELIJA TULI ON LASKUNUD TEENISTUSELE. JEESUS ON ISSAND! TEMA TULEB! TEMA ON PÜHA!

28.7.2019 NAIROBI, KEENIA. ISSANDA VÄGEVAIMATE PROHVETITE PÜHAPÄVANE GLOBAALNE  JUMALATEENISTUS. SÕNUM OTSE JUMALA OTSE AUJÄRJELT TAEVAST. ISSANDA VÄGEVAIMAD JA KARDETAVAIMAD PROHVETID, TAEVASED SÕNUMITOOJAD. I ja II OSA SALVESTISED: 

Jaga

NAKURU, KEENIA. 17-19.8.2019 KÕIGE AJALOOLISEM ÄRATUS- NING TERVENDAMISTEENISTUS

KAHETSEVA MEELEPARANDUSE JA PÜHADUSE TEENIMISTÖÖ: 17-18.8.2019 NAKURUS (KEENIA)  TOIMUB ÜLISUUR JA AJALOOLISIM ÄRATUS- NING TERVENDAMISTEENISTUS MENENGAI III / LÄBIVIIJATEKS ISSANDA VÄGEVAIMAD PROHVETID. 19.8.2019 TOIMUB SAMAS 9. RAHVUSVAHELINE PASTORITE JA EVANGEELIUMIKUULUTAJATE KONVERENTS


Ainuüksi “MENENGAI-3” enneolematu tervenemise väljakuulutamise ajal Tervendas Issand keenia noormehe, kelle peas oli seesugune kasvaja, mida enam lõigata ei saanud. Tänu Jeesusele!

Sealt alates, kui Issanda Vägevaimad Prohvetid kuulutasid `Jesus is Lord´- Raadios välja “Menengai 3” ajaloolise tervenemiste laviini, on Jumal meie Looja, Tervendanud imeliselt juba rohkem kui 13 inimest (on avanenud kolmed kurdid kõrvad; sulanud raskekujuline peakasvaja; 3 liikumisvõimetut läinud kõndima; lisaks liikumisvõimetu islamiusku mees Mohammed on tõusnud kõndima ja hüljanus islami jumala ja tulnud Jeesuse juurde; tervenenud on uriinipidamatus ja verejooksuhaigus; vägivaldne külahull on tervenenud ja taastunud; lisaks täiesti liikumisvõimetu naine ratastoolist on tõusnud üles ja läinud kõndima! Tänu Jumalale Jeesuse nimes.  


Olime aastal 2016 samas paigas eestlaste rühmaga, see oli ´Menengai I´. Allolevas videos näed lõikeid 2016.a. “Menengai I” Äratus- ja Tervendamisteenistuselt, kus ka eesti lipul au olla teiste seas, üle 11 miljoni inimese kogunemisel üle kogu maakera. Inimkonna senise ajaloo suurimal kogunemisel.   

Jaga

15.7.2019 Prohveteering. Talumatu Jumala Kohtu laskumisest kahetsevat meeleparandust mitteteinud maade peale

15.7.2019 KÕIGE TALUMATUM ISSANDA KOHUS ON TABAMAS KÕIKI KAHETSEVAT MEELEPARANDUST MITTETEINUD MAID

Resümee:

15.7.2019 ISSAND JUMAL JEHOOVA RÄÄKIS HÄÄLEGA JA ÜTLES: “JESAJA 34”. KÕIGE TALUMATUM ISSANDA KOHTUMÕISTMINE ON TABAMAS KÕIKI MAID, KES POLE TEINUD KAHETSEVAT MEELEPARANDUST. TEMA ON VABASTANUD JUMALA VIHA, JAHVE VIHA MAAILMA PEALE. TEHKE KAHETSEV MEELEPARANDUS, TE MAAILMA RAHVAD! PÖÖRDUGE ÄRA PATUST! VÕTKE VASTU JEESUS, OLGE UUESTISÜNDINUD! LÕPETAGE LAIM! KÕIKJAL! MESSIAS ON TULEMAS! VALMISTAGE ISSANDALE TEE! /

ISSANDA KARDETAVAIMAD PROHVETID (EDASTADES SÕNUMI JUMAL-ISA TAEVASELT AUJÄRJELT) /

Vastav Sõnum soomekeelsete subtiitritega Repent Finland lehel:  15.7.2019 PROFETIA SIETÄMÄTTÖMIMMÄSTÄ HERRAN TUOMIOSTA TULOSSA LYÖMÄÄN KAIKKIA PARANNUSTA TEKEMÄTTÖMIÄ MAAILMAN KANSAKUNTIA

Jaga

ETTEKUULUTUSI IRAANI TUUMASÕJAST


8.7.2012 PROHVETEERING. IRAANI TABAB TUUMASÕDA. PROHVET DR.OWUOR / (Viin, Austria) 

2.3.2012 ETTEKUULUTUS TUUMASÕJAST: IRAAN IISRAEL VENEMAA.  PROHVET DR.OWUOR. /´Jesus is Lord´- Raadios / ⇒⇔  (ingl.k.)

8.2.2017 PROHVETEERING ALARM. MÄRKIMISVÄÄRSELT SUUR TUUMASÕDA ON TABAMAS IRAANI. PROHVET DR. OWUOR ⇒⇔  (eesti keeles) 

Kaks uuemat Ettekuulutust, mis taas räägivad sellest sõjast: 18.06.2019 ⇒⇔ ja 19.06.2019 ⇒⇔ (soome k.)

Jaga

DOKUMENTAALSEID VIDEOID JUMAL-ISA VISIITIDEST

DOKUMENTAALSEID KAADREID JUMAL-ISA VISIITIDEST SEOSES TEMA KAHE KARDETAVAIMA JA VÄGEVAIMA PROHVETIGA, PIIBLI ILMUTUSRAAMATU 11.PTK. KAHE TUNNISTAJAGA, JUMALA TAEVASE AUJÄRJE PÜHADE INGLITEGA


“Vaata, mina läkitan sinu eel ingli sind tee peal hoidma ja sind viima paika, mille ma olen valmistanud. Ole valvel tema ees ja kuula ta häält, ära vihasta teda; sest ta ei andesta teie üleastumist, sellepärast et temas on minu nimi! Aga kui sa tõesti kuulad tema häält ja teed kõike, mida ma käsin, siis ma olen sinu vaenlaste vaenlane ja vastaste vastane.”

(2.Moosese 23:20-22; Piibel)


KARDETAV JUMAL-ISA VISIIT ILMUTAS MEILE EELIJA KUI JUMAL JAHVE SUURIMA PROHVETI


KUI JUMAL-ISA ISIKLIKULT VISITEERIS TEMA VÄGEVAIMA PROHVETI JUURES, TIHEDAS JA TUMEDAS JUMAL-ISA  AUHIILGUSE KIRKUSE PILVES


ISSAND PALJASTAB MAAILMA RAHVASTELE EELIJA, JUMAL JAHVE KÕIGE KARDETAVAMA PROHVETI


ŠOKK & PELG, KUI KARDETAV PROHVET EELIJA KUTSUS TAEVAST ALLA TULE 


ISSAND JUMAL ILMUTAS MEILE TEMA KAKS KOHUTAVAT PROHVETIT – PIIBLI ILMUTUSRAAMATU 11.PTK.


Jaga

26.5.2019 KATASTROOFILINE PERUU MAAVÄRIN. VASTAV PROHVETEERING JA SELLE TÄPNE TÄITUMINE

26.5.2019 KATASTROOFILINE PERUU MAAVÄRIN. VASTAV PROHVETEERING JA SELLE TÄPNE TÄITUMINE

"Tõesti, Issand Jehoova ei tee midagi ilmutamata oma nõu oma sulaseile prohveteile!" 
(Piibel, Aamos 3:7)

Kasutaja Jeesus on Tulemas foto. VÄGEVAIMATE JA KARDETAVAMATE PROHVETITE POOLT 7 KUUD VAREM ETTEKUULUTATUD RASKE MAAVÄRIN SAI OSAKS ANDIDE KÕRGMÄESTIKULE JA SEALSETELE RAHVASTELE
26.5.2019 tabas Peruud jt Andide piirkonna riike katastroofiline 8,0-magnituudiline maavärin.
Oktoobris 2018 viibisid Issanda Kardetavaimad Prohvetid Peruu Missioonil, olles Peruu pealinnas Limas. Nemad hoiatasid 25.10.2018 toimunud Peruu Rahvuslikul Kongressil, et Andide mäestikku tabab ränk maavärin, raputades ülitugevalt Andide kõrgmäestikku.

Kasutaja Jeesus on Tulemas foto.Jumal-Isa hoiatas Prohvetite kaudu Peruud ja Andide piirkonda, et nad ei tohi teenida ebajumalaid, noomides karmilt Andide mäenõlvadel toimuva loomade ja inimeste ohverdamise ning vastavate ohvritalituste suhtes.
Neid kutsuti üles tegemaks rahvuslik kahetsev meeleparandus Jeesus Kristuses. Öeldes, et kahetseva meeleparanduse aeg on nüüd. Issand on avanud ukse, et kõik võiksid valmistuda ja pääseda Taevasse sisse. Öeldes: Sest praegu on aeg olla õiges asendis, teha muutus, et olla õige Issanda ees. Öeldes, et kui nüüd Issand on juhtinud tähelepanu vastavale probleemile, siis sellele tuleb ka vastata. Tuleb teha rahvuslik kahetsev meeleparandus.
Pühaduse Sõnum ja Pühaduse Äratus, kahetseva meeleparanduse Äratus on see meetod, see tee, kuidas valmistuda Messia tulemise jaoks. Keenia alustas kohe algul kahetseva meeleparandusega ja sellest arenes välja Lõpuaja Äratus. Valmistage tee, Messias on tulemas!

Issanda Kardetavaimate Prohvetite Ettekuulutused täituvad detailides. Tõenäoliselt sealsed rahvad ei muutnud endi teed ega pöördunud kahetsevas meeleparanduses Jeesuse Pühale Eluteele nagu Jumal-Isa seda Peruu rahvalt nõudis. Ja nõuab seda praegu kõikidelt inimestelt planeedil Maa.

 25.10.2018 Peruus, Limas, laskis Jumal-Isa Taevast alla sadada kulda ja maiste kategooriatega mittemõõdetavas väärtuses taevaseid kristalle – Uuest Taevasest Jeruusalemmast, Jumala Pühast Elupaigast, mis on valmis ja ootab inimesi. Kuid mitte midagi, mis on ebapüha, ei pääse sinna. Aga see on võimalus Igaveseks Eluks, elada igavesti koos Issand Jumalaga. Valik on igaühe inimese kätes: kas jätkata antikristust teenides või asuda Jeesuse Pühale Eluteele.

Prohveteeritud 7 kuud varem Peruus, Limas – 25.10.2018: vastav Ettekuulutus – https://www.youtube.com/watch?v=vPwSSqjlSoY
sama soomek. subtiitritega – https://www.youtube.com/watch?v=_qTrkSSVOdk
Prohveteering täitunud: 26.5.2019. Dokumentaalne video. Rahvas ei kuulanud Jumala Hoiatust Tema Vägevaimate Prohvetite kaudu ega teinud kahetsevat meeleparandust … ja ettekuulutatud karistus sai toimumiseks volitused.

Jaga