21.8.2018 Prohveteering. Prohvet Dr.Owuor

21.8.2018 PROHVETEERING – HÄIRE. ISSANDA VÄGEVAIM PROHVET DR. OWUOR

ŠOKEERIV ILMUTUS ISSANDA KONVERENTSI AJAL ÜLE TAEVA PAIGUTATUD TEKSTIST, MIS ÜTLEB: “JUMALA KOHUS ON TULEMAS!”


JUMALA KIRJUTISED TAEVA PEAL / Nairobi, 8.7.2018


“Kallid inimesed, tahan jagada teile täna midagi seesugust, mida ma pole varem vabastanud. Avalikustan esimest korda teile taeva peal näha olevate Kirjutiste tähenduse. ISSAND lubab lugeda minul teksti, mida te teate, seda taevalikku teksti. Ainult mina saan lugeda vaadeldavat teksti, sest Tema lubab seda lugeda minul. See on keel, mille Tema on kommunikeerimiseks valinud. Ning see on keel, mille vahendusel nemad Kaks kommunikeerivad. Nemad, Kaks Sõnumitoojat.

Tekst, mida sa näed taeva peal, on väga tõsine Kirjutis taeval ja see Ütleb:

“JUMALA KOHUS ON TULEMAS!”

Seega nii kogudus kui rahvad valmistugu MESSIA tulemise jaoks! Enne karistust. Nagu te teate, et toimub ülestõmbamine ja siis tuleb karistus. Ning teatavasti lõpus on siis ISSANDA ilmutus. JUMAL avalikustatakse Tema rahvale ja Igavik laotub.

Uuesti: Ülestõmbamine ning siis karistus ning siis ilmutus. Seega siinkohal, otse ees, olles terendamas maailma ees, on – karistuslik õigusemõistmine. Sellisel viisil. Maailma kohal.

Olen avalikustanud täna Kirjutise saladuse. 

Tegelikult on see tumendatud Kirjutis. Tegelikult Kirjutis on tumendatud Kirjutis üle taeva. Kirjutised, mille ISSAND on nende jaoks, Kahe Teenija jaoks, Kirjutanud taeva peale. Ning nendes on kirjutatud väga tumedalt:

“JUMALA KOHUS ON TULEMAS!”

Sellel põhjusel peavad inimesed pöörduma ära patust. Eriti seksuaalpatust. Just nüüd on üle kogu maailma leidmas aset suur infektsioon. See eksitus, need valed. Praegu toimub tõeliselt suur pandeemia. Kõikjal maailmas toimub praegu väga suur seksuaalpatu pandeemia ning seda eriti koguduses. Seal on ka suur valede pandeemia. Just nüüd ISSAND palub kõikidel rahvastel pöörduda ära patust; valeprohvetitest, valeapostlitest, väärast evangeeliumist, valelikust kristlusest.

Pöördugu inimesed nüüd Vere ja Risti evangeeliumi juurde.

Ma olen näinud MESSIAT tulemas. Ning tema on Tema, kellest kirjutasid Kirjutised: Ma läkitan oma Teenija minu eel liikuma ja valmistama minu Teed. Enne kui maailma rahvaste jaoks saabub kardetav ja kohutav ISSANDA Päev.

Need, kellel on kõrvad, ma palun teid anudes, kuulake ISSANDA Häält!

ISSAND Kutsub üldriiklikule meeleparandusele; kõiki maailma rahvaid!
Mobiliseerige üldriiklik kahetsev meeleparandus!
Korraldage üleriigiline palvepäev!

Korraldage üleriigiline kahetseva meeleparanduse päev, kus terve kogudus koguneb esmalt kokku teenistusele, kahetsevas meeleparandades pattude suhtes meelt parandades ja minnes ISSANDA ette, öeldes: ISSAND, me palume, palun taasta meid, et me võiksime olla sinu vahendid, kogumaks rahvast lõikuseks. See on üleskutse.

ISSAND edastab rahvastele kutsehüüu, et kogudus parandaks kahetsedes meelt ning et rahvas läbiks seejärel kahetseva meeleparanduse, kui kogudus on kahetsedes meelt parandanud.

Seejärel, kui kogudus on kahetsevalt meelt parandanud, siis kogudus võiks juhatada kogu rahva ISSANDA juurde. Üldriiklikus kahetsevas meeleparanduses. JEESUS KRISTUSES, ainult ISSAND JEESUSES.

Ning seejärel, kui nad nüüd kannavad ja säilitavad Jumala ees õigena olemise ja pühaduse võite, on nad valmis. Nende valmistumisel MESSIA tulemiseks.

Ma olen näinud MESSIAT tulemas.

Selles ajas, paganakoguduse ajajärgul, enne koguduse äravõtmist, et Tema võiks keskenduda Iisraelile.  Kõikidel rahvastel on praegusel ajahetkel võrdne võimalus.

Ning teerada, tee sellesse Äratusse, on nüüd äärmiselt selge: Kahetsev meeleparandus. Üldriiklik kahetsev meeleparandus ja patust ära pöördumine. Ning Tema, kes teiega Räägib, kutsumine, et tulla ja sütitada Äratus. Ning siis saab teie rahvas nautida Äratuse võite ja eeliseid, sellest kõige enam lubatust ja armastatumast Lõpuaja evangeeliumipõhisest Äratusest.

Ma olen näinud MESSIAT tulemas, kallid inimesed!

Olge pühad ja olge Jumala ees õiged!
Pöörduge ära patust!
Muutke endi teed!

Pöörduge tagasi ISSANDA juurde! ISSAND Õnnistagu teid!

Shalom. Todah rabah, todah lachem, todah chaverim.”


JUMALA KIRJUTISED TAEVA PEAL / Nakuru, 1.4.2018

Ennäe, nad tulevad! Nad on siin!

ENNÄE, NAD TULEVAD! MEILE ON ILMUTATUD KAKS KARDETAVAT ISSANDA TUNNISTAJAT

Pikk ja põhjalik dokumentaalfilm Kahest Issanda Tunnistajast, kes tulevad aegade lõpul ja kellest räägib meile Piibli Ilmutusraamat, 11.ptk. NAD ON SIIN!

UUENDATUD VERSIOON:


JEESUS ON TULEMAS! NENDE JAOKS, KES TEDA OOTAVAD JA VALMISTUVAD. TÄNU ISSANDALE JEESUSE NIMES ON TÄNA VEEL ARMUAEG!  ISSAND ON LÄKITANUD MEILE TEMA KAKS  KARDETAVAT TUNNISTAJAT, KES PRAEGU JUHENDAVAD MEID VALMISTUMA JEESUSE TULEMISEKS. JEESUS VIIB SIIT VÄLJA AINULT JUMALA EES ÕIGED JA PÜHAD KRISTLASED. KUULA SEDA HÄÄLT, ET SAADA OSA PÜHADE PÄÄSTEST! SEE ON AINUS POSITIIVNE TEE – PRAEGU, NEIL KRIITILISTEL HETKEDEL … 


 

Rahvusvaheline Konverents. Palermo, Itaalia. 3-5.8.2018

VÕIMAS TERVENDAMISTEENISTUS. PALERMO, ITAALIA. 5.8.2018.

ÜLE 10 AASTA KESTNUD RASKE TROMBOOS TERVENEB KOHESELT

ISSANDA VÄGEVAIM PROHVET oli varem kuulutanud, et Tema näeb kellegi isiku tervenenud jalga.
Ning just nii nagu JUMALMEES oli öelnud, et see naine, kes kannab meditsiinilisi sokke.
Ning paistetus tema vasakus jalas kadus, kui ISSAND taastas tema vereringe normaalseks.

LIIKUMISINVALIIDIST MEES TÕUSEB ÜLES & KÕNNIB ILMA ABIVAHENDITETA

Senini hingamisaparaadiga hinganud mees terveneb ega vaja enam abitehnikat hingamiseks.
Peale seda, kui JUMALAMEES kuulutas välja tervenemise, ta tervenes koheselt ning ta saab hingata nüüd normaalselt, ilma hingamisaparaadita.

KÕVER NINALUU KORRIGEERUB KOHESELT. Ning ta võib nüüd normaalselt hingata.
TÕSINE SELJAVALU TERVENEB. Ning ta võib nüüd vabalt tõsta üles enda käed.

Ning JUMALAMEES nuhtles usust ärataganemist, modernismi, seksuaalpattu, liberaalset teoloogiat, vabamüürlust, katoliiklust Itaalias.
ISSANDA VÄGEVAIM PROHVET hoiatas Itaaliat parandamaks kahetsedes meelt ja valmistamaks tee MESSIA Tulemise jaoks.
Ning Tema kinnitas nõude, et JUMALA Kuningriigis kehtib nulltolerants patu suhtes.
Ning Tema juhtis tähelepanu sellele, et ainuüksi kahetseva meeleparanduse kaudu saab Kogudus taastada enda moraalse autoriteedi.
Tema kinnitas, et Kogudus peab nüüd kandma hoolt valguse & pimeduse vahel toimuva igavese konflikti eest.
Ning kogu Vanemate Piiskoppide & Pastorite juhtiv kogudus parandas kahetsedes meelt ning renoveeris endi pääste.
JUMALAMEES deklareeris, et JUMALA AUHIILGUSE PILVE VISIIT on nüüd Koguduses.
Ning Tema deklareeris, et ISSANDA Koda on nüüd selle Visiidi tõttu PÜHA MAA.
Ning ISSANDA VÄGEVAIM PROHVET juhendas itaalia rahvast järgima kahetseva meeleparanduse teed.
Ning kogu Vanemate Piiskoppide ja Vanemate Pastorite juhtiv kogudus parandas kahetsedes meelt ning pöördus tagasi ISSANDA juurde.