10.6.2018 Globaalne Tervendamisteenistus

10.6.2018 ‘JESUS IS LORD’-RAADIO KAUDNE GLOBAALNE TERVENDAMISTEENISTUS – ISSANDA PROHVET DR.OWUOR


14.6.2018 OSALISE VAHEKOKKUVÕTTE KOHASELT ON TERVENENUD (mitte lõplikud andmed):

110 LIIKUMISVÕIMETUT LÄKSID KÕNDIMA;
112 LIIKUMISINVALIIDI LÄKSID KÕNDIMA 
ILMA ABIVAHENDITETA, NENDE JALAD 
MUUDETI SIRGEKS JA TUGEVDATI;
67 HALVATUT TÕUSID ÜLES JA LÄKSID KÕNDIMA;
37 PIMEDAT TULID NÄGEMA;
90 KURTTUMMA KUULEVAD JA RÄÄGIVAD NÜÜD;
10 VÄHKKASVAJAT SULASID JA HÄVISID;
TERVENES VÄGA PALJU TEISI HAIGUSEID
TÄNU JA KIITUS JA ÜLISTUS JEESUSELE!
TÄNU PROHVET DR.OWUORILE, ISSANDA KAHELE TUNNISTAJALE!

“Te peate aga teenima Issandat, oma Jumalat, siis ta õnnistab sinu leiba ja vett! Ja ma hoian tõve sinust eemal. Enneaegselt sünnitajat ega sigimatut ei ole su maal. Ja ma teen täielikuks sinu päevade arvu.” (2.Mo. 23:25-26)

“Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse: ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks.” (Jes. 53:3-4)

“Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?” Tema aga ütles: “Issand, et ma jälle näeksin!” Ja Jeesus ütles talle: “Näe jälle! Sinu usk on su päästnud!” Ja otsekohe nägi ta jälle ja läks temaga kaasa Jumalat ülistades. Ja kogu rahvas, kes seda nägi, kiitis Jumalat.” (Lk 18:41-43)


10.6.2018. TÄIESTI PIMEDA RAHAB MWANGI SILMAD AVANEVAD ISSANDA VÄGEVAIMA PROHVETI POOLT TERVENEMISE DEKLARATSIOONI VÄLJAKUULUTAMISE JÄREL. 

10.6.2018. KAKUMA PÕGENIKELAAGRIST PÄRINEV TÄIELIKULT LIIKUMISVÕIMETU POISS TÕUSEB ÜLES JA LÄHEB KÕNDIMA.

10.6.2018. SINOYIA SANTIKO. TÄIELIKULT LIIKUMISVÕIMETU VÄIKELAPS TÕUSEB ÜLES JA KÕNNIB SÜNNIST ALATES ESIMEST KORDA ELUS.

10.6.2018. VÄIKE PETRONILLA – TÄIESTI LIIKUMISVÕIMETU VÄIKELAPS LÄHEB KÕNDIMA

27.5.2018 Kardetav Prohveteering MESSIA tulemisest

27.5.2018 KARDETAV PROHVETEERING MESSIA TULEMISEST & PAKILISEST TARBEST VALMISTUDA PÜHADUSES – PROHVET DR.OWUOR


Prohveteeringu tõlge eesti keelde järgmisel lingil ⇐⇔⇒


Kallid inimesed! ISSAND JEHOOVA on Rääkinud minule ülimalt võimsal viisil, vägagi vapustaval moel. Eilsel ööl, öösel enne käesolevat ööd, näitas ISSAND JEHOOVA minule suursuguseid Treppe, mida ma kuulutasin prohvetlikult 15.1.2017. Tema näitas minule neid taas. Tema näitas minule Treppe seal üleval ning seda, et oldi kogudust üles võtmas.

Ent tänasel õhtul, täna, Rääkis ISSAND minule üliväga grandioossel viisil. Ning Tema juhendas mind Häälega ka selles osas, et ma peaksin minema raadio otse-eetrisse veel enne hommikut. Enne hommikut, sest oli juba hiline südaöö. Ning Tema Ütles: Oleks hea, kui läheksid kesköö ja hommiku vahelisel ajal raadio otse-eetrisse. PÜHA VAIMU ISIK Ise rääkis minule Häälega ja ütles nõnda.

Ning selles KÕIGEVÄELISE JUMALA TROONILT edastatud grandioosses kuulutuses näitas ISSAND JEHOOVA minule taevast. Tänasel keskööl. Ning taevas valitses pilkane pimedus. Ja siis ilmus PÜHA VAIMU ISIK ning hakkas laulma mulle laulu. Tema laulis mulle laulu. See oli kaunis laul. Kuid see laul rääkis: “MESSIAS on tulemas. MESSIAS on tulemas.” Imeilus laul. PÜHA VAIMU ISIK Ise laulis mulle laulu, mis ütles: “MESSIAS on tulemas. MESSIAS on tulemas.”

Ning ma vaatasin üles taeva pimedusse ja seal oli pime. Ning siis toimus midagi ootamatut; nagu välgusähvatus ja – ‘Pjah!’. Järsku tekkis midagi, just nagu pikselöök, sähvatades ühe silmapilgu – ning kogudus võeti ära. See oli uskumatu, kallid inimesed! See, mida ma nägin, oli tõesti šokeeriv! See oli just nagu hetkeline välgusähvatus taeval: ‘Pjah!’

Arvasin, et kogudus oli ära võetud. See oli niivõrd šokeeriv! Kui ma ärkasin üles PÜHA VAIMU ISIKU Endaga, JUMALA PÜHA VAIMU Isiku Endaga toimunud vestlusest, olin niivõrd šokeeritud, sest arvasin, et kogudus oli ära võetud.

Tukastasin uuesti ja Tema ilmus taas. Ning Tema kõndis koos minuga ja Tema Ütles, et sa pead minema raadio otse-eetrisse käesoleva ajahetke ja hommiku vahepeal.

Uuesti. Tema, ISSAND JEHOOVA, näitas eile minule neid suursuguseid Treppe, millest ma kuulutasin prohvetlikult ja mis langetati alla nüüd, 11.märtsil 2018. Prohveteering, mille ma andsin 15.jaanuaril 2017. Kuniks ISSAND näitas neid Treppe ja langetas Trepid alla 11.märtsil 2018.

Seega üle-eelmisel ööl näitas Tema minule Treppe Taeval. Otse siit, Barcelonast, kus praegu on siin toimumas suur Konverents. ISSANDAL on praegu käsil suur vestlus kogudusega.

Ent käesoleval õhtul tuli PÜHA VAIMU ISIK Ise, JUMALA PÜHA VAIM Ise. Tema vestles tänasel ööl minuga ning Tema suunas mind vaatama üles taevasse. Ning üleval taevas oli tõesti väga pime. Tema laulis mulle siis laulu, väga kaunist laulu. Kui ma kuulasin eriti hoolikalt laulu sõnu, siis need ütlesid: “MESSIAS on tulemas. MESSIAS on tulemas. MESSIAS on tulemas.” Väga kaunis laul, ent see ütles, et MESSIAS on tulemas.

Ning seejärel, kui ma veelgi olin vaatamas üles taevasse, siis välgatas välgusähvatus. Selliselt: ‘Pjah!’. Nagu üksnes välgulöök üle kogu taeva ja kogudus võeti ära.

Kallid inimesed, see toimub väga kiireloomulise sündmusena. Ma ei tea, kas see vältab ühte ainsat sekunditki. See on nii kiire. Ma nägin just nagu välgusähvatust üle taeva – ‘Pjah!’ – ja kogudus oli ära võetud.

Vajusin unne. Ning PÜHA VAIMU ISIK Ise ilmus ja hakkas kõndima koos minuga. JUMALA PÜHA VAIM Ise hakkas taas koos minuga kõndima. Minu siin, Hispaanias, Barcelona linnas viibides. Siinsel, Barcelonas aset leidval võimsal rahvuslikul Konverentsil, kus ISSAND on Rääkimas kogudusele ja seda ülimalt šokeerivalt, ülimalt vägevalt. Rääkides igavikust ja MESSIA tulemiseks ettevalmistumisest.

Niisiis. Kui ma taas tukastasin, ilmus PÜHA VAIMU Enda Isik. JUMALA PÜHA VAIM ja Tema hakkas koos minuga kõndima. Seega, Tema kõndis koos minuga ning siis Tema Ütles minule: “Juhendan sind minemaks otse-eetrisse praegu.” Et kesköö oli juba möödas, siis Tema Ütles: “Kesköö ja hommiku vahel, praegu. Ära oota!”

Varasemalt, selle vestluse esimeses osas; kui Tema esimesel korral tuli ja Ütles minule, et ma peaksin minema raadio otse-eetrisse enne hommikut; siis ma mõtlesin ärgates, et kogudus on ära võetud. Mõtlesin, et kogudus on ära võetud. Kuniks Tema tuli tagasi ja Ütles mulle, et ma läheksin kindlasti raadio otse-eetrisse just praegu, öösel.

Ent see on väga aukartustäratav, kallid inimesed! Väga võimas!
See on seesama vestlus, mis Temal on toimunud kogudusega ülemaailmselt. Seesama vestlus, mis Temal on toimunud kogudusega globaalselt:
Et MESSIAS on tulemas ja et enam ei ole aega. Kogudus peab pöörduma tagasi JUMALA ees õigena olemisse ning pühadusse. Aeg on möödas.

Niisiis. Mäletan seda grandioosset ajahetke, kui kogudus selliselt üles võeti üles; võeti üles selles nägemuses. Ning Tema Ütles, et ma peaksin minema raadio otse-eetrisse ja kuulutama otsekohe, et kogudus võetakse üles.

Kuid Tema laulis laulu, imekaunist Laulu ning selles laulus öeldi: “MESSIAS on tulemas. MESSIAS on tulemas.” Tähendades, et kogudus võetakse ära.

Ning siis tänaõhtuse vestluse kolmas osa. JUMALA PÜHA VAIMU Enda, PÜHA VAIMU Isiku tänasel õhtul toimunud Visiidist. Tema viis mind peale seda, kui ületõmbamine on toimunud; peale seda, kui kogudus on ära võetud.

Ning ma nägin palju sõdureid; seal oli hulgaliselt armee inimesi; armee inimesi sõitmas transpordivahenditega. Niisiis, ISSAND viis Tema Teenija. Nad otsivad Tema Teenijat, nad otsivad mind. On väga vaenulik olukord.

ISSAND lennutab mind mäetipule. Niisiis, Tema viis mind mäeharjale. Ning ma kutsusin mäeharjal olles alla Tule ning see hakkas hävitama sõdureid, keda läkitati, et püüda vallutada need ISSANDA vägevad Tunnistajad ja Teenijad. Tuli tuli Taevast alla ning hakkas põletama sõdureid nende veokites. Paljud-paljud nendest, nende tulles, süttisid tules ja põlesid tuhaks. See on erisugune sündmuste areng. Kui Tema viis mind sinna teisele poole, aega, kui kogudus on ära võetud.

Niisiis, kallid inimesed! Viibides praegu Barcelonas, vägeval rahvuslikul Konverentsil, väga võimsal Konverentsil, siin, Barcelonas, siis ISSAND Ütleb: “Kogudus valmistugu MESSIA Tulemiseks! Mitte keegi ei tea päeva ega hetke.” Kui lugeda Matteuse 24, salmist 36 edasi, siis Tema Ütleb, et seda päeva või tundi ei tea aga keegi, isegi mitte MESSIAS Ise. Samuti mitte Taeva inglid. Vaid ainuüksi JUMAL-ISA teab.

Võin näha, et JUMAL-ISAL, Temal, kes teab päeva ja hetke, on just nüüd väga tundlik ja kriitiliselt oluline vestlus, kallid inimesed. Sellised on need päevad, milles me elame.

Olen näinud ka mõningaid pilte, mis on edastatud elektronpostiga. Tõepoolest eilsel Konverentsil tegi ISSAND Tema Teenija kaheks. Nii et see on vapustav aeg koguduse ajaloos.

Need on šokeerivad ajad, milles pole mitte mingit ruumi filosoofiatele, teoloogiatele, teooriatele, elu paradigmadele, teoloogilistele ülikooliõpingutele ega muule sellisele. Kogudus peab valmistuma vaid MESSIA suursuguse tulemise jaoks.

ISSANDA standard on pühadus. Sest ilma pühaduseta mitte keegi ei saa näha ISSANDAT.

JUMAL on tänasel ööl Rääkinud minule. Tema on edastanud kuulutuse TEMA TROONIRUUMIST ja on Rääkinud minule. Ning Tema laulis kaunist laulu. Tema, JUMALA PÜHA VAIM, laulis kaunist laulu ning see laul ütles: “MESSIAS on tulemas, MESSIAS on tulemas.”

Ja ma vaatasin üles taevasse. Seal oli suur pilkane pimedus ning siis ootamatult tabas taevast just nagu välgusähvatus, selliselt – ‘Pjah!’ Just nagu välk, piksenool üle taeva. Selliselt: ‘Pjah!’ – ning see oli möödas. Ma ei tea, kas koguduse ülestõmbamine kestab ainsatki sekundit. Ning see oli toimunud! Seejärel palus Tema mind minna enne hommikut raadio otse-eetrisse. Tema Ütles, et on parem, kui lähed otse-eetrisse praeguse hetke ja hommiku vahel. Tema Ütles: “Sellest on abi.” “See aitab tõeliselt kogudust”, Ütles Tema. Olin paanikas, kallid inimesed.

Uuesti. See on see, mida JUMALA TROONISAAL ON KUULUTANUD:
“MESSIAS ON TULEMAS! OLGE VALMIS!”

Seega pean ma kiirustama nii paljudesse maadesse kui võimalik.

Kallid inimesed! Tänasel õhtul, kui me valmistume siin Barcelonas toimuvaks väga suureks Tervendamisteenistuseks, siis ISSAND on Rääkinud väga tundlikul moel. Tema on Rääkinud MESSIA tulemisest.

Ning kena Hispaania rahvas on just nüüd võtmas vastu võimast Sõnumit.
Nad võtavad vastu Sõnumi puhastumisest. Sõnumi laitmatusesse tagasi pöördumisest. Sõnumi kuulutusest, et MESSIAS ON TULEMAS! Sõnumi, et JUMALA KUNINGRIIK ON TULEMAS! Sõnumi patu hülgamisest. Kahetsevast meeleparandusest. JUMALA ees õigena seismise juurde tagasipöördumisest. Sõnumi õpetuse korrigeerimisest.

Väga-väga võimas! Igale rahvale tuleb anda võimalus. Meie aeg on lõppemas.

Kallid inimesed! See on see, mida ISSAND on öelnud; otse siit Barcelonast: “MESSIAS ON TULEMAS!” Ning ma nägin MESSIA tulemist. Ma nägin Teda võtmas kogudust. Niisiis: Valmistage tee, kallid inimesed!

See on Tema, kellest kirjutati Piiblis, et mina läkitan Sõnumitooja, enne, kui tuleb kohutav ISSANDA Päev.

MESSIAS on tulemas! Valmistage tee enda südames!

Pöörduge ära seksuaalpatust! Pöörduge ära alastiolemisest! Pöörduge ära ebamoraalsest riietumisest! Pastorite naised! Naised koguduses! Noored mehed koguduses! Pöörduge ära seksuaalpatust! Olge õiges asendis JUMALA ees! Aeg on läbi. Olge uuestisündinud! Võtke vastu PÜHA VAIM aitamaks teil olla õiged JUMALA ees!

MESSIAS ON TULEMAS!

See saab olema pöördumatu päev. Peale selle toimumist ei enam eales taastatav päev.

Toda Shalom.


‘JESUS is LORD’- Raadio otse-eetris 27.5.2018. Edastatud Barcelonast, Hispaaniast

ISSANDA Prohvet Dr. Owuor Barcelonas 25-27.5.2018

ISSANDA PROHVET DR. OWUOR HISPAANIAS 25-27.5.2018

19.5.2018 ISSANDA PROHVETEERING. HISPAANIAS, BARCELONAS ON TULEMAS VÕIMAS ISSANDA VISIIT JA TERVENEMISED – PROHVET DR.OWUOR

22.5.2018 PROHVETEERING. EUROOPASSE, BARCELONASSE ON TULEMAS VÕIMAS PÜHA VAIMU ÄRATUS – PROHVET DR. OWUOR

KONVERENTSI I OSA VIDEOSALVESTUS

Täiesti kurt parempoolne kõrv avaneb koheselt. Barcelona. 27.5.2018
Kuivava silma sündroom terveneb koheselt. Barcelona. 27.5.2018
Murdunud selgroog terveneb koheselt. Barcelona. 27.5.2018

Täiesti pime vasak silm avaneb nägema. Barcelona. 27.5.2018
Täiesti pimedad silmad avanesid koheselt. Barcelona. 27.5.2018
Massiivne Püha Vaimu Võidmine tabas paljusid inimesi. Barcelona. 27.5.2018

15.5.2018 ISSANDA SÕNUM ÕIGSUSEST JUMALA EES

15.5.2018. ISSANDA SÕNUM JUMALA EES ÕIGENA SEISMISEST – PROHVET DR.OWUORISSAND on Rääkinud minule, kallid inimesed!

Kallid inimesed! ISSAND JEHOOVA Rääkis Tema Teenijale läinud ööl peaaegu 5 tundi kestnud pika vestluse kaudu; väga-väga pikas vestluses. ISSAND Rääkis ülivõimsalt, ülipikas ja katkematus vestluses. Toimunu oli ääretult vägev ja võimas vestlus.

Ning ISSAND JEHOOVA kasutas Tema Teenija suud. PÜHA VAIMU ISIK kasutas rääkimiseks Tema Teenija suud. Rääkisin sellele generatsioonile. Rääkisin sellele kogudusele, selle sugupõlve inimestele, selle maailma inimestele, maakera rahvastele, praeguse ajahetke Kristuse ihule.

See oli möödunud ööl umbes 5 tundi kestnud katkematu vestlus.
See on väga ajalooline vestlus. Rääkisin kuuldava häälega.

SEE OLI SEE, MIDA ISSANDA VAIM, PÜHA VAIM, PÜHA VAIMU ISIK ASETAS KEELELE, ET RÄÄKIDA:

“ÕIGUS. ÕIGSUS. ÕIGENA JUMALA EES SEISMINE.”

“PEA MEELES ÕIGSUST!”

“Rääkige endi lastele, et nad KÕNNIKSID ÕIGENA JUMALA EES!”

“Meenuta enda abielumehele ÕIGSUST JUMALA EES!”

“Tuleta enda abielunaisele meelde ÕIGSUST JUMALA EES!”

“Räägi naabritele JUMALA EES ÕIGENA OLEMISEST!”

“Anna võimalus!”

“Anna igaühele võimalus, sest aeg on möödunud!”

“Aega ei ole enam nüüd!”

“Kõnelgu igaüks JUMALA EES ÕIGENA SEISMISEST!”

“Räägi isegi enda naabritega JUMALA EES ÕIGENA SEISMISEST!”

“Keda iganes sa ka kohtad, räägi ja vestle nendega ÕIGSUSEST JUMALA EES!”

“ANNA KÕIKIDELE VÕIMALUS OLLA TEADLIK ÕIGUSEST JEESUSES KRISTUSES! NING ÜTLE NEILE, ET NAD JÄRGIKSID ÕIGSUST JUMALA EES JA KÕNNIKSID ÕIGENA JUMALA EES, ELADES ENDA ELU ÕIGENA!”

“Räägi neile, et JUMALA EES ÕIGENA SEISMINE ON TÄHTIS!”

“LAS IGAÜKS PÜÜDLEB OLEMAKS ÕIGE JUMALA EES!”

“JUMALA EES ÕIGENA SEISMINE ON SEE, MIS ON OLULINE, SEST AEG ON LÕPPENUD!”

“OLGU NAD NÜÜD ÕIGED JUMALA EES!”

“ELAGU NAD ENDA ELU ÕIGENA JUMALA EES JA TEHKU KÕIKE, MIDA TEEVAD, ÕIGENA JUMALA EES!”

“See on midagi sellist, mida te peate jagama sõpradega ja rääkima sõpradele JUMALA EES ÕIGENA SEISMISEST!”

See oli 5 tunni pikkune katkematu vestlus möödunud ööl.

Niisiis. Kallid inimesed! ISSAND ON RÄÄKINUD ÕIGSUSEST NING ON RÕHUTANUD JUMALA EES ÕIGENA SEISMISE OLULISUST. Uuesti ja uuesti ja uuesti. Möödunud ööl. Väga šokeerival viisil. Seega, olles ärganud, see oli väga rõõmuküllane vestlus. Olin selles vestluses väga rõõmus, sest Tema andis inimestele kinnituse ÕIGSUSEST JUMALA EES. Rääkisin toimunus inimestele, et nad kõneleksid endi lastega JUMALA EES ÕIGENA SEISMISEST. Ning ütlesin inimestele, et nad räägiksid enda perele, töökaaslastele, enda abielunaisele, enda abielumehele, sugulastele, lelledele, onudele ja tädidele, et igaüks peaks rääkima teistele JUMALA EES ÕIGENA SEISMISEST, sest aeg on otsa saanud.

Me teame väga hästi, et Piibel Ütleb – Psalmid 112:6:

“6 Sest ta ei kõigu iialgi; igaveseks mälestuseks jääb õige.”

Ning samuti Matteuse 6:33. Tema Ütleb:

“33 Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!”

SEEGA JUMALA EES ÕIGENA SEISMINE ON ÜLIOLULINE!

Ilmutusraamat 19:6-9 on kirjakoht, kus rõõmutsetakse koguduse ülestõmbamise ja koguduse suursugusesse JUMALA Igavesse Igavikulisse Kuningriiki sissepääsemise üle. Taas. Sa kuuled selles kirjakohas: suurepäraseim peenlinane, säravalt puhas, anti kogudusele rõivastumiseks. Ning siis Tema Ütleb, et suurepärane peenlinane tähendab pühade õigeid seadmisi.

Uuesti. Selles kirjakohas sa kuuled: “Ja kogudusele on antud, et ta riietuks säravasse puhtasse peenlinasesse.” Ning Tema Ütleb: “See peenlinane on pühade õiged seadmised.”

Ning 1.Peetruse 3:14 (King James -tõlge) Ütleb:

“14 Aga kui te peaksite kannatama õiguse pärast, siis olete õndsad. „Ent ärge kartke nende hirmutamist ja ärge kohkuge”,

Miks? Sest sa saad Igavese tasu, saad Elu krooni, Kirkuse krooni, õigsuse krooni. Ning JUMALA ees õigena olemise krooni.

2.Kor. 5:21 Tema Ütleb:

“21 Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees.”

Niisiis, kallid inimesed! ISSAND on möödunud ööl kinnitanud, võimendanud, ülendanud JUMALA EES ÕIGENA OLEMISE OLULISUST 5 tundi väldanud vestluse jooksul. Ning selles vestluses kasutas Tema Tema Teenija suud. Seega ma rääkisin 5 tundi Häälega:

“ÕIGUS! ÕIGSUS! JUMALA EES ÕIGENA SEISMINE!”

“ÕPETA SEDA OMA LASTELE, SEST AEG ON LÕPPENUD!”

“AEG ON LÄBI!”

“ÕIGUS JUMALA EES! ÕIGSUS JUMALA EES!”

“AEG ON MÖÖDAS!”

“JUMALA EES ÕIGENA OLEMINE! – Õpeta seda oma lastele, abielumehele; pea meeles naabreid; räägi sõpradele! Sest Tema Ütleb, et see on midagi sellist, mida sa ei tohi pidada enda omaks. Sa pead jagama seda kõikide teiste inimestega, kellega sa võid seda teha. Räägi neile JUMALA EES ÕIGENA SEISMISEST, ÕIGUSEST, ÕIGSUSEST JUMALA EES!”

Kallid inimesed! MESSIAS ON TULEMAS!

ISSAND Räägib neid asju praegu kaalutletult ja eesmärgipäraselt. Ning sa võid näha, et Tema on ilmutanud end täies jõus. Tema on tulnud avalikult ja jõuliselt esile, langetades Taeva Trepid alla Taevale; langetades Tema Kaks Tunnistajat taevale ja kogu teekonna alla; kirjutades taeva peale Kirjutised; levitades ümbrusesse Tema Kirkust ning siis kirjutades taeva peale teksti Tema Kahele kardetavale Tunnistajale; tehes Tema Tunnistaja varjamatult ja avalikult kaheks; inimesed saavad võtta nendest pilte; inimesed näevad neid teenimas ja jutlustamas üheskoos.

Piibel on täitumas selle sugupõlve ees. ISSAND on tulnud alla TEMA PILVES, langetades sademe sissepoole telki; liikumisvõimetud invaliidid kõnnivad. ISSAND on teinud avalikult võimsaid asju, jõudmaks selle sugupõlveni koos ühe Sõnumiga:

AEG ON LÕPPENUD! 
MESSIAS ON TULEMAS! 
OLGEM VALMIS!

Tema on teinud oma parima, Tema on tulnud välja oma asupaigast. ISSAND on läinud 1 miljoni miili kaugusele sealt, kus Tema oleks toiminud, jõudmaks ja ulatumaks koguduseni, püüdes aidata seda kogudust, et kogudus võiks siseneda.

Tema on ilmutanud end nüüd avalikult, rääkimaks rahvastele:

MESSIAS VÕIB TULLA NÜÜD KOHE, MISTAHES HETKEL!

MESSIAS ON TULEMAS!

Ning möödunud ööst – Kõige olulisem mõõdulatt Taevasse sissepääsemiseks:

JUMALA EES ÕIGENA SEISMINE. RÄÄGI NEILE ÕIGSUSEST JUMALA EES! KINDLUSTA, ET SA OLED JUMALA EES ÕIGE! ELA ELU JUMALA EES ÕIGENA! MIDA EALES SA TEED, PEA MEELES ÕIGENA OLEMIST! RÄÄGI ÕIGENA ELAMISEST OMA LASTELE, PALU ENDA ABIELUMEHEL KÕNDIDA ÕIGUSES JUMALA EES, PALU ENDA ABIELUNAISEL OLLA ÕIGENA JUMALA EES; PEA MEELES NAABREID JA MEENUTA NEILE ÕIGSUST; NING RÄÄGI TÖÖKOHAL NEILE JUMALA EES ÕIGENA SEISMISEST.

Kogu öö, kuni hommikuni, RÄÄKIDES ÕIGSUSEST JUMALA EES. Tegelikult umbes kella kolmeni, koiduni. Ajaliselt umbes 5 tundi. Lakkamatult, 5 tundi. See on ajalooline. Ning see räägib teile JUMALA ees õigena olemise tõsidusest ja kaalukusest praegusel ajal; ajahetkes, kuhu me oleme sisenenud.

Taas. Mitte keegi ei tea päeva ega tundi.

Kuid kas ISSAND ei ole Rääkinud sellele sugupõlvele?

Need, kellel on kõrvad, valmistagu Tee JEESUSE, MESSIA, Suursuguse Tulemise jaoks! Olgu nad pühad ja õiged JUMALA ees!

Toda toda, toda rabah. ISSAND Õnnistagu teid!

Shalom.


(Prohvet Dr.Owuor. 15.5.2018. ‘JESUS is LORD’-Raadio)


Sõnumile lisandus KAHE KARDETAVA ISSANDA TUNNISTAJA PIKEM ÕPETUS JUMALA EES ÕIGENA SEISMISEST. Inglise keeles (2,5 tundi) kuulatav selle postituse alguses olevast videost või all olevalt lingilt ⇒⇓

VISION OF THE LORD GOD ON RIGHTEOUSNESS - PROPHET DR. OWUOR 

Palju videoklippe imelistest tervendamistest Prohvet Dr.Owuori Tervendamisteenistustel

 SIINOLEVALT LINGILT LEIAD PALJU VIDEOKLIPPE IMELISTEST TERVENEMISTEST PROHVET DR.OWUORI ÄRATUS- JA TERVENDAMISKOOSOLEKUTEL  ⇐⇔⇒

  • JÄRGNEVATELT LINKIDELT LEIAD PALJU TERVENEMISNÄITEID ‘JESUS IS LORD’- RAADIO VAHENDUSEL TOIMUNUD GLOBAALSETELT TERVENDAMISTEENISTUSTELT (lingid allpool). SUURIMAL MÄÄRAL  IMETERVENEMISI ON OSAKS SAANUD KEENIALE, KUS RAHVAS ON KÕIGE ROHKEM KAHETSEDES MEELT PARANDANUD (Võtnud vastu Jeesus Kristuse elu Issandaks; lasknud end pattude mahapesemiseks ristida ainsas Piibellikus ristimises – üleni vee alla sukeldamise ristimises Jeesuse nimesse; hüljanud igasuguse kurjuse ja patu ja vägivalla ja korruptsiooni ja valetamise jne., kõige selle, mis on vastuolus Piibli (66 raamatut) õpetusega. Kus rahvas on liikunud palju kotiriietes, nuttes ja kahetsedes ja paludes Issandalt andestust kõige selle eest, mida nad on teinud. Jne.)

⇒ 3.-4.6.2017     ⇒ 6.8.2017     ⇒ 27.8.2017     ⇒ 22.10.2017     ⇒ 19.11.2017     ⇒10.12.2017     ⇒ 17.12.2017    ⇒ 31.12.2017     ⇒ 21.1.2018

Jumala Püha Vaimu Isik laskub tuvi kujul Tema Teenija peale

JUMALA PÜHA VAIMU ISIK LASKUB TAEVAST JA ASETUB TEMA TEENIJA, VÄGEVAIMA PROHVETI PEALE

JAANUAR 2009. ÖINE TEENISTUS. KAKAMEGA ÄRATUS, Bukhungu staadion

"Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja.
Ja vaata, taevad avanesid ning ta nägi, kuidas Jumala Vaim 
laskus otsekui tuvi ja tuli tema peale," (Matt.3:16)

"Ja Johannes tunnistas: „Ma nägin Vaimu tuvina taevast 
laskuvat ja tema peale jäävat. Minagi ei teadnud, kes ta on, 
kuid see, kes minu läkitas veega ristima, tema ütles mulle: 
Kelle peale sa näed Vaimu laskuvat ja tema peale jäävat,
see ongi, kes ristib Püha Vaimuga." (Joh.1:32-33)

Sama video soomekeelsete subtiitritega ⇐⇔⇒

Moosese Kirjutised taeva peal

2.Mo.31:18 “Ja kui ta oli lõpetanud kõneluse Moosesega Siinai mäel, siis ta andis temale kaks tunnistuslauda, kivilauda, mille peale oli Jumala sõrmega kirjutatud.”

SAMAL VIISIL KIRJUTAS JUMAL JEHOOVA JAHVE ISIKLIKULT ERILISE SÕNUMI PÄIKESESSE TEMA VÄGEVAIMALE PROHVETILE 1.4.2018

2.Mo.34:29 “Ja kui Mooses astus alla Siinai mäelt ja Moosesel oli tulles käes kaks tunnistuslauda, siis Mooses ise ei teadnudki, et ta palge nahk hiilgas kõneluse tõttu Issandaga.”

Sama video soomekeelsete subtiitritega ⇐⇔⇒

20-22.4.2018 Stockholmi Konverents

VÄGEV PASTORITE JA EVANGEELIUMI KUULUTAJATE KONVERENTS.

ISSANDA PROHVET DR. OWUOR. STOCKHOLM, 20-22.4.2018


11.3.2018 NAKURUS toimunud Konverentsil langetas ISSAND alla TAEVATREPID Maa kohale Taevasse ning andis neid näha ja kaamerasse salvestada.  See toimus hetkel, kui parajasti JUMALAMEES Rääkis 15.1.2017 antud ILMUTUSEST, PROHVETREERINGUST, kus Tema nägi, kuidas püha hiilgava Koguduse kirkad jalad astusid nendel suursugustel treppidel Taevasse.  ISSAND Ütleb: “TAEVAS ON VALMIS.” Olen näinud neid Treppe. Tähendades: “Minge sisse, Kogudus! Enne kui see juhtub!”

Kes pääsevad igavikku? Ainult need, kes on kitsal teel. Seal on vaid mõned inimesed. Teised on laial teel. Lai tee ei vii igavikku, see viib põrgusse. See on põrgutee. Inimesi on seal palju. Seepärast tulen. Kuidas Euroopa pastorid ütlevad, et kõik on hästi?  Samas andmata juhendeid pühaduseks. 

JUMALA PÜHADUSE KINDEL SEADUS: ILMA PÜHADUSETA MITTE KEEGI EI SAA NÄHA ISSANDAT. TEMA ÜTLEB: OLGE ETTEVAATLIKUD!

NOA KÕNDIS KOOS JUMALAGA ja pääses sisse. Enne pattu langemist käisid ka Aadam ja Eeva koos JUMALAGA.  EENOK KÕNDIS KOOS JUMALAGA ja pääses sisse. See kogudus, kelle pärast JEESUS suri Ristil, on PÜHA KOGUDUS.  Tema Ütleb, et praegu on Kogudus minemas Treppidele. Mitte keegi ei tea aega ega hetke. See hetk on tagasisaamatu, tühistamatu.

Ütlete: “Meie maal on liiga palju enesetappe jne. Vajame rohkem psühholooge, jne. See ei aita. MIKS EUROOPA EI LÄHE TAGASI LOOJA JUURDE? Ebamoraalsus, abordid, jne.  Miks psühholooge? See on moraalne laostumine, patt ja kurjus. PÖÖRDUGE JUMALA POOLE! TEMA TAASTAB TEID. TE EI SAA ISE TEHA TAEVALIKKU RÕIVASTUST! (Nehemja 8)

Patt eraldab Koguduse JUMALAST. Euroopa Kogudus ei mõista seda. MEELEPARANDUS ON VASTUS. PATT ON ERALDANUD INIMESE JUMALST.  Keenias liikumisvõimetud kõnnivad nüüd; palju kurte kuulevad. Keenia on õppeklass maailma jaoks.  Nüüd on Euroopa aeg. ISSAND Ütleb: PATU PALK ON SURM.

Olen näinud Koguduse sisseminemist Taevasse. Nendel JUMALA erilistel inimestel on midagi ühist. Neil on ühine rõivastus – JUMALA EES ÕIGENA SEISMISE RIIETUS. RÕIVASTUS ON KRITEERIUM. ISSAND MÕÕDAB TAEVA VÄRAVAL RÕIVASTUSE. JUMALARIIK ON PÜHADUS. 

Euroopa kogudus magas. ISSAND on läkitanud nüüd Prohveti äratamaks neid. ÄRGAKE! Palun ärgake! Trepid on langetatud. Trepid on siin! JEESUS on peatselt tulemas! Palun minge sisse! Sa peab kõndima kitsal teel! MIDA TEEB EUROOPA KOGUDUS LAIAL TEEL? MIKS TEIE EUROOPAS ELATE VÄLJASPOOL JUMALA ELUTEED? SEAL ON SURM. EUROOPA! JUMAL ON ERALDATUD PATUST. Kui te sisenete Taevasse Treppide kaudu, siis te peate olema patust eraldatud. See ei ole rühmategevus, see on INDIVIDUAALNE!

ÄRGE MÄNGIGE PÄÄSTEGA! OLGE ETTEVAATLIKUD!

KUS ON SEE KOGUDUS, KELLE EEST JEESUS MAKSIS SELLISE HINNA? Ebamoraalsus; naised jooksevad teiste meeste juurde; elatakse koos ilma abielus olemata; homoseksualism; alkoholism; pornograafia; jne. KUS ON KOGUDUS? KUS? Tema Ütleb, et need Trepid on langetatud; olen langetanud need Trepid. Küsin Rootsilt: KAS OLED TULEMAS?

Kõigil, kes sisenevad Taevasse, on üks ja sama RÕIVASTUS. On vaid üks STANDARD. See Rõivastus on Leping JUMALA ja Koguduse vahel. JUMALA EES ÕIGENA SEISMINE. Kandkem seda Rõivastust! ÕIGSUST. VERE JA RISTI EVANGEELIUM! Euroopa on teoloogia poolt risustatud. On aeg minna tagasi RISTI juurde! See rõivastus on – VEATUS. Kogudus peab praegu olema veatu!

Kogudus Rootsis on teel põrgusse. Sest ISSAND Ütleb, et ILMA PÜHADUSETA MITTE KEEGI EI NÄE ISSANDAT. PÜHA KOGUDUS ON ERALDATUD KOGUDUS. JUMAL ON ERALDATUD PATUST, EUROOPA! Treppide kaudu Taevasse sisenemiseks peate te olema eraldatud patust.

See on PÖÖRDEHETK. 
See on ÕIGSUSE HETK KOGUDUSES. 
PÜHADUSE HETK KOGUDUSES. 
KUULGE MIND, EESTIMAA, ... ! 
PARANDAGE MEELT, ET VÕIKSITE MINNA TAEVASSE SISSE!  
SEE ON MEELEPARANDUSE HETK. 
PATUST ÄRA PÖÖRDUMISE HETK. 
ILMA JUMALA EES ÕIGENA SEISMISETA EI OLE PÄÄSTET! 
MESSIAS ON TULEMAS!
KONVERENTSI MATERJALE TÕLGITUNA EESTI KEELDE:
  1. VALE EEDENI AIAS JA PRAEGUNE EUROOPA KOGUDUS
  2. EUROOPA KOGUDUS OTSIB INIMESTEPOOLSEID LAHENDUSI
  3. MÕÕDUPUU TAEVA VÄRAVAL ON RÕIVASTUS
  4. ÕLI JA VEINI KOGUDUS
  5. RISTI VILI
KONVERENTSI SALVESTISI:

1.PÄEV-I / 1.PÄEV-II / 2.PÄEV-I / 2.PÄEV-II / 3.PÄEV-I / 3.PÄEV-II


 

20.4.2018-1) ISSANDA VÄGEVAIM PROHVET HOIATAS EUROOPAT TEGEMAKS KAHETSEV MEELEPARANDUS & VALMISTAMAKS ETTE TEE MESSIA SUURSUGUSE TULEMISE JAOKS.
20.4.2018-2) Tema kuulutas, et KIRKAD TAEVA TREPID on langetatud alla Maa kohale taevasse ja Kogudus peab nüüd valmistuma sissepääsemiseks Igavikku Taevas.
20.4.2018-3) Tema deklareeris: KOGUDUSE VALMISOLEK IGAVIKUKS ON JUMALA EES ÕIGENA SEISMISE RÕIVASTUS, MIDA KOGUDUS PEAB KANDMA.
20.4.2018-4) JUMALAMEES nuhtles seksuaalpattu, aborte, pornograafiat, homoseksualismi, alkoholismi, pääste leigust Euroopas.
20.4.2018-5) Ning Tema nuhtles modernismi ja liberaalset teoloogiat & hoiatas vaimulikkonda pöördumaks tagasi RISTI JA VERE EVANGEELIUMI JUURDE.
20.4.2018-6) Ning kõik kohalolnud Vanemad Peapiiskopid, Piiskopid ja Pastorid kahetsesid patukahetsuses & tõotasid pöörduda tagasi pühadusse.
21.4.2018-1) ISSANDA VÄGEVAIM PROHVET DEKLAREERIS, SEE ON SEE TUND, KUS KOGUDUS PEAB SEISMA ÕIGENA ISSANDA EES.
21.4.2018-2) Ning Tema nuhtles tolerantsust patu suhtes & usust ärataganemist, mis on röövinud kaasaegselt Koguduselt selle moraalse autoriteedi.
21.4.2018-3) Ning Tema kinnitas: JUMALA IGAVIKULISEKS STANDARDIKS JA MÕÕDUPUUKS TAEVASSE PÄÄSEMISEL ON JA JÄÄB – PÜHADUS.
21.4.2018-4) Ning Tema ilmutas, et ainuüksi PÜHA VAIM võib aidata Kogudusel võita kaasaegset vaimset rünnakut.
21.4.2018-5) Ning terve Kogudus parandas kahetsedes meelt ja renoveeris pääste.
21.4.2018-6) ISSANDA VÄGEVAIM PROHVET deklareeris, et – PRAEGU ON KOGUDUSE JAOKS JUMALA EES ÕIGENA SEISMISE TUND.
22.4.2018-1) ISSANDA VÄGEVAIM PROHVET kuulutas avalikult, et JUMAL-ISA KIRKUSE PILV on VISITEERINUD KRISTUSE Koguduses.
22.4.2018-2) Ning Tema deklareeris, et see Kardetav Visiit on tulnud purustama kõiki Koguduse ebajumalaid.
22.4.2018-3) Ning JUMALAMEES kuulutas, et JUMALA KIRKUS tuleb ERALDAMA ISSANDA Koda üldisest ruumist.
22.4.2018-4) Ning Tema hoiatas, et Kogudus peab nüüd eemaldama enda sandaalid patust; ebamoraalsest riietumisest, maailmalikkusest, valeprohvetitest, valeapostlitest.
22.4.2018-5) Ning Tema kinnitas, et Kogudus peab kandma nüüd Jumala teenimist aukartuses, mis on  selle Visiidi vääriline.
22.4.2018-6) Ning kogu Koguduse Vanem Juhtkond parandas kahetsedes meelt ja renoveeris enda pääste.