Issand Kirgastab avalikult Tema Teenija

28.4.2017 Prohvet muudeti Jumal-Isa poolt Piiskoppide Inauguratsiooni Tseremoonial Nakurus
18.6.2017 Prohvet muudeti Helsingi Tervendamisteenistusel
28.4.2017 Jumal Jehoova poolt muudeti Tema Vägev Teenija. Rahvuslike Piiskoppide Ametisse Pühitsemise Tsermoonial Nakurus
31.12.2012 Prohvet Dr.Owuor muudeti

Allikas: www.repentandpreparetheway.org        www.jesusislordradio.info     www.repentfinland.fi

Väga kiireloomuline ja ülikriitiline sõnum – Prohvet Dr. Owuor

4.1.2018 PROHVETEERING. PALJU HIIGLASUURI PLANEETE MÖÖDUVAD PLANEET MAAST VÄGA LÄHEDALT NING KOSMILINE KIVIRAHN TABAB MAAD: TAEVAKEHADE PIIBELLIK VAPPUMINE – PROHVET DR. OWUOR


ISSAND ELOHIM, ISSAND JEHOOVA ELOHIM, JEHOOVA SABAOTH, JEHOOVA EL OLAM, JEHOOVA ROHI, JEHOOVA ELYON, JEHOOVA EL GIBBOR, JEHOOVA ELOHEINU, JEHOOVA HOSEINU, JEHOOVA ELI, ISSAND JEHOOVA ADONAI, VÕIMAS JA VÄGEV IISRAELI JUMAL, MINU ISA JA MINU SÕBER. Tema on Rääkinud minule, kallid inimesed. ISSAND Rääkis minule eriti võimsal viisil.

Ning see on kiireloomuline! See on kriitiliselt tähtis!

Tema Rääkis minule sellel ööl ja tänasel hommikul, reaalselt, väga, väga šokeerival moel. Tema, ISSAND, võttis mind öösel üles. Keset sügavat ööd. Tema võttis mind sügavale maailmaruumi ja käskis mind panna vappuma Universum ning galaktikad. Ning see, mis leidis aset sügavas öös, oli tohutult võimas Universumi ja galaktikate vappumine.

Ning siis näitas Tema minule, kuidas nii galaktikad kui planeedid väga raevukalt kõikusid. Sellel möödunud ööl, keskel ööd. Nägin siis mõningaid planeete ja päikeseid väljumas nende positsioonidelt. Mõningaid planeete ja päikeseid minemas välja nende asendist. Ning ma nägin ühte päikest; ühte päikest, mis valgustab teist päikest. Need on planeedid, mis paistavad nagu smaragd või safiir. Need läigivad nagu klaas, kuid on eriliselt säravad nagu smaragd või safiir. Nendest kaks peegeldavad teineteise sädelust. Teine teisest. Ma nägin, ma nägin neid tulemas. Tulemas planeet Maa lähimasse lähedusse.

Ning taas. Täna hommikul, selle sügavas öös toimunud vestluse järel.

See on kiireloomuline! See on kiireloomulise tähtsusega! See on ülikriitiline!

Täna hommikul viis ISSAND mind jällegi sügavale maailmaruumi. Sügavale maailmakõiksusesse, planeet Maa kohale. Ning Tema näitas nüüd minule, kuidas ma panin vappuma need planeedid ja galaktikad ning kuidas nad väljusid endi positsioonidelt. Ning hulgaliselt planeete tuli Maa vahetusse lähedusse. See on šokeeriv. Šokeeriv. Šokeeriv hetk. Šokk ja õudus. See on äärmiselt kohutav hetk maailma jaoks, sest palju planeete tuli nüüd planeet Maa naabrusesse, tuues kaasa planeet Maaga kokkupõrkumise ohu, mis lööks planeet Maa välja enda positsioonilt. Ülimalt lähedale. Esimest korda sealt alates kui Taevad ja Maa Loodi.

Kui Tema viis mind täna hommikul sinna, siis Tema näitas minule öise vappumise toimet. Tema näitas minule, kuidas planeedid, mille ma vasaku prohvetliku käega vappuma panin, tulid nüüd Maale väga lähedale. Väga suured planeedid. Suured planeedid. Suured. JUMAL-ISA Rääkis Häälega, et need on palju, palju, palju suuremad kui Maa ja palju, palju suuremad kui päike. Need on hiiglasuured planeedid. Gigantsed.

Ning siis nägin kahte planeeti. Tema näitas neid. Need on eriliselt säravad ja nad helklevad vastastikku, ühelt teisele. Üks neist on väiksem ja teine suurem. Need on suured planeedid. Suured.

Ning miljoneid ja miljoneid planeete hakkas liikuma planeet Maa lähedal. See on šokeeriv. See on hirm, et need võivad Maaga kokku põrgata. See on väga šokeeriv, kui need mööduvad Maa lähedalt. Need on väga suured, suured, suured. Suuremad, absoluutselt suuremad kui planeet Maa.

See oli õuduse hetk, kus planeet Maad ähvardas eksistentsiaalne oht koos väljasuremisega. Ning ISSAND Ütles, et need on liiga suured. Kui ka üks nendest tabab Maad, siis see on – Hüvasti, inimkond! See on tehtud!

Need kõik tulid samaaegselt ja hakkasid liikuma Maa läheduses. See oli maailma jaoks kabuhirmu ajahetk, kui nad liikusid planeet Maale väga lähedal.

Ning siis nägin planeete, mis küütlevad nagu smaragd, nagu safiir. Need helklesid vastastikku nagu klaas, peegeldudes teine teise pealt, särades. Ning siis nägin tulemas ka teist samalaadsete küütlevate planeetide parve. Väga säravaid planeete. Ning ISSAND Ütles, et nende mõõtmed on liiga suured. Need on palju, palju, palju suuremad kui Maa ja suuremad kui päike. Ning need tulid ja liikusid ülimalt lähedal. See oli kabuhirmu hetk. See oli šokeeriva ime hetk. Ime. Ning inimesed kartsid. Nad ütlesid: Vau! Kui selline tabab Maad, siis meiega on kõik! Meiega on ühel pool. Kui need tabavad Maad, siis on meiega kõik!

Ning peale seda ISSAND JEHOOVA. Selles ajahetkes ISSAND JEHOOVA, Tema näitas minule kivi. Kivirahnu. Väga suurt kivirahnu. Kogukat kivirahnu, mis tuli ülevalt ja tabas Maad. Ma sain näha selle konfiguratsiooni. Kivirahn tabas Maad. Kui kivi Maad tabas, siis langenuna kaevus see sügavale Maa sisse. Ning nad hakkasid seda maa seest üles kaevama. Nad hakkasid seda kaevama. Nad hakkasid kivirahnu välja kaevama.

Palju teadlasi ja töömehi hakkasid kaevama kivirahnu välja sealt, kuhu see oli sööstnud. See läks sügavale ja tekitas sinna kraatri. Ent nad tõmbasid selle kivi välja. Kivi oli tõmmatud välja. Kivirahn maailmaruumist on tulemas, et tabada planeet Maad.

ISSAND on käskinud minul panna vappuma kogu Universum. Olen raputanud galaktikaid ja planeete. Kusjuures osad neist on miljardeid kordi suuremad kui Maa ja need kõik liikusid nüüd Maale ülimalt lähedale, ähvardades Maad tabada. Suured, väga suured, hiiglaslikud, monumentaalsed. Šokeeriv! See on ime! Inimesed olid hirmunud ja ütlesid: “Vau! Kui see tabab Maad, siis me oleme surnud. Meid siis enam pole.”

Seega kivi, kivirahn, kivikamakas tuli ja tabas Maad ning tungis sügavale. Nägin, kuidas teadlased kaevasid selle välja. Nad kaevasid ja kaevasid seda välja. Siis ISSAND näitas minule kivi. Tema näitas minule kivirahnu. See on imeline, sest Tema kirjutas selle kivi peale. Tema kirjutas kivirahnu peale. Kui ma vaatasin kivile, siis Tema kirjutas selle kivirahnu peale Tema Teenijale. Teie ehk ei saa seda näha sellel päeval, kui kivi on välja kaevatud, ent ma näen Vaimselt. Tema kirjutas sinna minu Nime ja Tema kirjutas sinna teksti minule. Tema kirjutas selle kivi peale teksti minule.

See on vapustav aeg, kallid inimesed! Tema kirjutas selle minule ja adresseeris selle minule. See on nii imeline, et kivi pinnale. Inimesed kaevasid selle välja. Sellel päeval teie ei saa seda näha, ent Tema kirjutas sinna teksti Tema Teenijale. Kui imeline! Kui šokeeriv!

Seega on siis palju, palju planeete, kaunilt küütlevaid planeete. Osa nendest helklemas ühelt teisele, peegeldudes vastastikku. Kaks neist hoiavad kokku ja nad peegeldavad sädelemist. Teine teiselt. Nagu safiir, nagu klaas. Särades, kiirates, küüdeldes enam kui hõbe, safiir, smaragd. Ning kõik see küütlemine on tulemas planeet Maa naabrusesse.

Kallid inimesed! ISSAND on viinud mind üles sügavale maailmaruumi ning Tema käskis mind vasakut prohvetlikku kätt kasutades panna vappuma terve Universum. Ning ma olen näinud Universumit vaarumas. Planeedid murdusid lahti, nad liikusid ära endi positsioonidelt, väljusid orbiidilt. Nad triivisid maakera suunas. Väga šokeerivas, šokeerivas, šokeerivas nähtuses. Šokeerivas sündmuses.

Kallid inimesed! MESSIAS on tulemas!

See on uskumatu aeg. On vapustav aeg koguduse ajaloos. On šokeeriv aeg. Šokeeriv, šokeeriv ajajärk koguduses.

Tänasel ööl keskel ööd võttis ISSAND mind üles maailmaruumi, sügavuste kohale. Ning Tema käskis minul kasutada minu vasakut prohvetlikku kätt, JUMALA kardetavat Kätt ja panna vappuma kogu Universum. Ning kui ma raputasin kogu Universumit, siis vappus see sellise raevukusega, et paljud planeedid hävinesid täielikult. Planeedid siirdusid välja galaktikatest, nende positsioonidelt ja triivisid maakera suunas. See oli šokeeriv! Suured planeedid, väga suured.

Ning täna hommikul Tema näitas minule, kuidas need saabuvad! Massiivsed planeedid. Tema Ütles, et need on palju, palju, palju suuremad kui maakera. Need möödusid planeet Maast, maakera lähedalt. See oli šokeeriv, šokeeriv, šokeeriv. See oli õuduse ja hirmu ajahetk. Sest oli hirm, et need võivad mööduda liiga lähedalt ja tabada maakera. Teatud osa nendest palju, palju suuremad kui maakera. Palju, palju suuremad. ISSAND Rääkis Häälega ja Tema Ütles, et need on palju, palju suuremad kui maakera ja päike. Kui need tabaksid maakera, siis – Hüvasti, inimkond!

Ning kui need möödusid, olin šokeeritud. Ma näen neid kahte helklevat ühena. Üks või kaks nendest peegeldavad teineteise sära. Ma näen neid vastastikku helklemas, kui nad selliselt koos lähevad, binaarselt. Kaks planeeti, üks suurem ja teine väiksem. Need küütlevad nagu smaragd, nagu safiir. Ning peale seda nägin teisi, teisi samalaadseid, küütlevaid. Nagu smaragd, nagu safiir. See on ime! See on ime, kallid inimesed!

See on kiireloomuline! See toimub väga, väga kiiresti. See on erakordselt kiireloomuline! Kiireloomuline! Kiireloomuline! Kiireloomuline! Väga kiireloomuline!

Ning planeedid tulevad väga lähedale. Ning siis kivirahn. Ma tean, et see on tulemas. See on lame, see on lameda kujuga. Ning siis see tuli ja tabas Maad. Maakera tabades kaevus see sügavale alla, maapinna sisse. Ning inimesed kaevasid seda. Nad kaevasid seda seni kuni nad said selle kätte. Ning kui nad olid selle välja kaevanud, siis ISSAND näitas seda mulle. Tema kirjutas sinna sõnumi minule. Tema kirjutas sinna minule sõnumi. Tema adresseeris selle minule. Tema paigutas sinna minu Nime. Te ehk ei näe seda tollel päeval, kuid ma olen näinud Vaimus. Seal on tekst, mille Tema sinna kirjutas. Kui vapustav aeg!

Tema käskis mind kasutada minu vasakut prohvetlikku kätt ja panna vappuma Universum. Ning Universum vappus väga raevukalt. Ning suured planeedid tulid, need tulid maakera suunas. Väga lähedale. Ning kivirahn tabas maakera.

MESSIAS ON TULEMAS, kallid inimesed! MESSIAS ON TULEMAS! MESSIAS ON TULEMAS! TEIE VALMISTAGE ISSANDALE TEE!

Luuka evangeeliumi 21. peatüki salmist 26 edasi. Tema Ütleb:

“26 Inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste kartuses ja ootuses, sest taeva vägesid kõigutatakse. 27 Ja siis nad näevad Inimese Poega tulevat pilve sees väega ja suure hiilgusega.”

Tema Ütleb:

“28 Aga kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!”

ISSAND on käskinud mind panna kõikuma Universum. Ning peatselt on planeet Maast möödumas suured planeedid. Väga lähedalt. Väga suured. Osad neist on tähelepanuväärselt väga säravad. See saab olema imeline. Ent siiski on see hirmuäratav, sest need on nii suured, nii suured, suuremad kui maakera. Kui need tabaksid maakera, oleks see väga halb. See oleks katastroof. See rebiks maakera orbiidilt välja, sügavale olematusse. Kuid need ei tee seda. Ainuüksi kivirahn tabab maakera. Ning kui kivirahn on tabamas maakera, see saabub. See kaevub alla sügavusse. Paljud inimesed hakkavad seda üles kaevama.

MESSIAS ON TULEMAS, kallid inimesed! MESSIAS ON TULEMAS! TEIE VALMISTAGE ISSANDALE TEE!

Need, kellel on kõrvad, valmistugu Jumala ees õigena olemises. JUMALA Kuningriik on lähedal, kallid inimesed. Shalom Todah. Todah rabah.


Edastatud ‘Jesus is Lord’- Raadio otse-eetris 4.1.2017

Allikas: www.jesusislordradio.info     www.repentandpreparetheway.org

22.12.2017 Prohveteering suurest vägivallast ja veresaunast Jeruusalemmas – Prohvet Dr.Owuor

Originaalsõnum:

22.12.2017. PROPHECY ON TREMENDOUS VIOLENCE & BLOODSHED COMING TO JERUSALEM – PROPHET DR. OWUOR

Tõlge eesti keelde:

ISSAND JEHOOVA, JEHOOVA MAGEN, ISSAND meie Kilp, JEHOOVA GANAN, ISSAND meie Kaitsja, ISSAND JEHOOVA TSORI, ISSAND meie Tugevus. Tema on Rääkinud minule. ISSAND JEHOOVA MAGEN, ISSAND meie Kilp, ISSAND JEHOOVA GANAN, ISSAND meie Kaitsja, ISSAND JEHOOVA TSORI, ISSAND meie Tugevus. Tema on Rääkinud minule möödunud ööl. Ning ISSAND on Rääkinud minule Iisraelist, Iisraeli riigist, Iisraeli rahvast. Tema on Rääkinud Tema Teenijale Iisraelis paiknevale Jeruusalemmale lähenevatest sündmustest. Ma näen kohutavat vägivalda tulemas Jeruusalemma. …

Jätka lugemist sellelt lingilt ⇐⇔⇒

Neutrontähtede kokkupõrge kui Piibli Prohveteeringu täitumine

NEUTRONTÄHTEDE KOKKUPÕRGE KUI MITMETE VARASEMATE PROHVET DR. OWUORI PROHVETEERINGUTE USKUMATU TÄITUMINE


Maailma uudisteagentuurid edastasid hiljuti šokeeriva teadaande neutrontähtede kokkupõrkest. ISSANDA Vägevaim Prohvet Dr. Owuor oli seda Sündmust mitmeid kordi eelnevalt Prohveteerinud. Järgnevalt on ära toodud väljavõte Prohvet Dr. Owuori 3 Prohveteeringust:

<> 22.9.2017 Nairobis antud PROHVETEERING

See on jätkuv vestlus kogudusega. ISSAND Rääkis minule taaskord taevaste raputamisest. See on korduv vestlus. Tema Räägib sellest kokkupõrkest, mis on toimumas pealpool Maad. Ning selle kokkupõrke osakesed ja fragmendid tulevad nagu tuli, nagu tähed. Värvilt tulipunasena. Issand kasutab seda tõsiasja rõhutamaks, et aeg koguduse jaoks on muutunud. Valmistuge JUMALA TALLE Pulmadeks. Tema kasutab seda Sündmust PIIBLI ettekuulutuse täitmiseks.
Kuid ma soovin lugeda nüüd Piiblist, Joel 3. Tema Ütleb, et ma annan taevas näha imesid. Siinsest kirjakohast sa näed väga selgelt, et Issand peab raputama taevast. Kuigi seda on raske ja võimatu ette kujutada, siiski see tõesti toimub nendel päevadel. KUNINGATE KUNINGA Tulemine on lähedal.

<> 2.11.2007 Egertoni Ülikoolis antud PROHVETEERING

On toimumas kokkupõrge. Osakesed murduvad nagu tuli ning need laskuvad Maa peale. Need suured asjad hakkavad toimuma.

<> 7.10.2007 PROHVETEERING

Kiitus ISSANDALE! Taas on suurepärane aeg. ISSAND on Rääkinud. Oleme parasjagu valmistumas järgmisesse riiki missioonile minemiseks. Tema Rääkis minule taaskord võimsal viisil. Midagi on toimumas planeetide seas. Issand on Rääkinud Vägevast kokkupõrkest Maa kohal. See on Võimas Sündmus, mis toimub Maa kohal. ISSAND on Rääkinud võimsast kokkupõrkest. Ning sellest kokkupõrkest voogavad välja osakesed. Need on tulipunased ja tulevad alla. Näen neid suurel hulgal tulemas alla. Sellistena nagu tuli. Kimpude ja kobaratena. Ning need tulevad alla.

Uuesti. ISSAND on Rääkinud minule täna. ISSAND on Rääkinud võimsast kokkupõrkest pealpool Maad. Ning palju osakesi tuleb välja. Nagu tuli.
Need on tähed, kuid tulipunased. Ning need langevad Maale. Toimub kokkupõrge Maa kohal ning maa rahvad on sellest šokeeritud. JEHOOVA JUMAL on loonud sinna üles miljoneid galaktikaid. Kui see toimub, siis see on tõepoolest JUMALA Käsi. Ning need osakesed voogavad alla. Nagu tuli. Seega siis Räägib see sinule, et Tema toob meeleparanduse Sõnumi, suure autoriteedi ja väega. Elada ja näha kõige huvitavamat, suurepärasemat ja ajaloolisemat aega planeedil Maa.

Joel 3:1-5. Tema Ütleb, et mina annan näha imesid ja märke taevas ja maa peal. Kui Tema valab ka oma vaimu maa peale. See räägib sinule, et aeg on lõppemas. Et koguduse ülestõmbamine võib toimuda mistahes ajahetkel. Need on need imed ja märgid taevas ning maa peal, millest Tema Rääkis.

Uuesti. ISSAND on Rääkinud minule võimsalt. Siis, kui ma olin valmistumas reisimiseks Argentiinasse ja Saksamaale. Tema on Rääkinud minule võimsast tähtede kokkupõrkest. Tähelepanuväärsest ilmingust. See on võimas kokkupõrge. Siin Maa kohal. Et nad võiksid olla teadlikud, et mina olen Tema Teenija ja et Tema on mind läkitanud. Samuti seda, et aeg on lõpus.

Pöörduge ära valeprohvetitest! Pöörduge ära nõidusest! Argentiinas, kuhu ma olen minemas, seal ohverdavad nad beebisid. Nad ohverdavad rohkesti inimesi saatanale. Niisiis te näete seda, mida Tema on juba alustanud. Ma lähen sinna suure väega. Tõepoolest, koguduse jaoks on aeg muutunud. Kui need asjad juhtuvad, siis ollakse teadlikud, et Ülesvõtmine võib toimuda mistahes hetkel. Ülestõmbamine on lähedal. Ning ISSANDA Suu on Rääkinud.

Vägevaid ja ajalooliseid sündmuseid on tulemas. Kui kõik need asjad toimuvad, siis nad tulevad teadma, et Ülestõmbamine on lähedal. Seda, et ISSAND on mind läkitanud. Et Tema, ISSAND, on JUMAL. Ei ole olemas teist JUMALAT kui IISRAELI PÜHA.

Ent see on monumentaalne Sündmus, mis peaaegu et peatab rahvad. See šokeerib neid võimsalt ning see edastatakse kõikide uudiskanalite kaudu.
Kui see juhtub, siis nad saavad teadlikuks, et ISSANDA Suu on Rääkinud.

Nad peaksid valmistama teed absoluutses pühaduses. Ida usundite suhtes tuleb teha meeleparandus. Ning igaüks, eriti kogudustes, peab kahetsedes meelt parandama. On palju seksuaalpattu. On rohkesti ka laste ja inimeste ohverdamist saatanale. Nüüd peaksid nad kuulama seda Häält ja pöörduma ISSANDA poole. Suures Kartuses. Ning teadma, et ISSANDA Suu on Rääkinud.


Õnnistatud pühad! Kui vaatame uudiseid, näeme, et need ISSANDA Ettekuulutused on täitunud sõna-sõnalt. Millise kokkuvõtte võime sellest kõigest teha?

1) Rahvastena peame teadma, et ISSAND JUMAL on läkitanud Tema Sõnumitooja, ISSANDA Vägeva Prohveti. Rääkimaks meile. Rääkimaks rahvastele.
2) ISSAND on JUMAL. KÕIKVÕIMAS ja IGAVENE KUNINGAS.
3) Ning kui see peaaegu võimatuna näiv sündmus toimub, siis me saame teadlikuks, et Tema on JUMALA Teenija. ISSANDA Vägev Prohvet.
4) Tema edastas need Prohveteeringud avaliku Raadio otse-eetri kaudu. Avalikul loengul Egertoni Ülikoolis. Samuti Nairobis ja Saksamaal. Tema andis need Prohveteeringud korduvalt. Et tähed põrkuksid kokku. Ning Tema Ütles, et kui see peaaegu võimatuna näiv Sündmus realiseerub, siis me teaksime Kristuse koguduses, et aeg on muutunud.
5) Kui see võimatuna näiv Sündmus toimub, siis teame, et koguduse Ülestõmbamine on lähedal.
6) Kui see võimatuna näiv Sündmus realiseerub, siis teaksime, et JUMALA KUNINGRIIK on lähedal.
7) Kui see Sündmus toimub, siis me teame, et Kristuse kogudus peab kahetsedes parandama meelt ISSANDAS JEESUS KRISTUSES ja pöörduma tagasi pühadusse.
8) Kui toimub see, mis inimeste silmis näib täiesti võimatuna, siis tõepoolest saame teadlikuks, et ISSANDA Suu on Rääkinud.

Kallid kuulajad, need momendid võtsime me vastu nendest ISSANDA kardetavatest Prohveteeringutest.


Artikkel on tõlgitud 18.10.017 ‘Jesus is Lord’- Raadio kaudu edastatud saatest ‘Kirje Suomelle’. Saade koos selles sisalduvate Prohveteeringute originaalsõnumitega on kuulatav järgmiselt lingilt – 18.10.2017 Kirje Suomelle.

17.10.2017 Prohveteering. Nägemus teisest metsalisest. Suur Viletsus

17.10.2017 ISSANDA PROHVETEERING. NÄGEMUS ILMUTUSRAAMATU 13. PTK. OLEVAST TEISEST METSALISEST. SUUR VILETSUS ON SAABUMAS PLANEEDILE PEALE KOGUDUSE ÜLESTÕMBAMIST – PROHVET DR. OWUOR


 Prohveteeringul tõlge eesti keelde sellel lingil ⇐⇔⇒

Ebajumalad kristlase elus. Mis need on?

EBAJUMALAD KRISTLASE ELUS. MIS NEED ON?

ISSAND ON RÄÄKINUD JA ON KÄSKINUD HÄVITADA MEIL KÕIK EBAJUMALAD KODUDEST, TÖÖKOHTADELT JA SÜDAMETEST
Nüüd on aeg üle vaadata kodu, töökoht ja süda!
Alljärgnevalt on vaid mõned praktilised näited sellest, mis tuleks oma elust välja pühkida, sest need viivad sind eemale Issandast. Sa peaksid küsima iseendalt kahte küsimust: Kas Jeesus oleks teinud nõnda? Kuidas see aitab mind igavikku?

1) Liiderlikud tüdruk- ja poiss-sõbrad; nende suhete numbrid ja kontaktid telefonis, sotsiaalses meedias.
2) Liigne sõltuvus sotsiaalse meedia uudistest, kuulujuttudest, sõnumitest. Selle asemel, et lugeda Piiblit.
3) Amoraalsete suhetega kaasnenud kingitused, mida vaadates meenutad neid.
4) Eemalda kõik katoliiklikud pildid: pildid Jeesusest või Mariast. Piibel ütleb: Ära tee Jumalast pilti. Ära jaga inimeste tehtud Jeesuse pilte internetis ega hoia neid seinal.
5) Maailmalikud filmid, seebikad ja muusika, mis on täis seksuaalpattu, petmist ja vägivalda.
6) Liigsöömine. Ka toit võib olla ebajumal, toidu ümber võib keerelda kogu elu. Paast kuulub samuti iga kristlase ellu, vastavalt Jeesuse näitele. See on võimas viis suretada liha himud. (Paast on neile, kellel pole tervisest lähtuvaid piiranguid.)
7) Ropud naljad ja ropendamine sellesama keelega, millega ülistad Jumalat.
8) Seksuaalne amoraalsus
9) Vabaabielu. Kohtamised
10) Seksuaalne ihaldamine. Pornograafia.
11) Rahaarmastus
12) Viha. Vihapidamine. Andestamatus.
13) Teenimine koguduses, mis meeldib inimestele, kuid mitte Jumalale.
14) Nõidus. New Age. Horoskoobid. Kalevipoeg. Jooga. Jne.
15) Uhkus, alandlikkuse puudumine.
16) Korruptsioon
17) Valed, valetamine, valetunnistuse andmine. Valeprohvetid.
18) Ebajumalate pildid ja plakatid seinal. Pealuu pildid ja disainitud maod riietel ning muud pildid pimedusest. Harry Potter, jne.
19) “Kristlik” reggae ja räp-muusika, mis pärinevad pimeduse kuningriigist.
20) Modernne ja kaasaegne kristlus.
21) Tänamatus
22) Poliitika sissetoomine kogudusse
23) Püha Vaimu pilkamine.
24) Meeleparanduse hülgamine, mis on aga Jeesuse Veri.
25) Klatš
26) Küünilisus
27) Varastamine
28) Suitsetamine
29) Alkohol, purjutamine
30) Abordid jms. laste tapmine
31) Maailma armastamine Jumala asemel.
32) Kadedus
33) Laiskus
34) Vaeste, leskede ja orbude ning rõhutute põlgamine.
35) Lahkusulisus
36) Homoseksualism. Lesbism.
37) Paganlikud traditsioonid: sõbrapäev; Halloween; surnute mälestuspäev; jõuluvanad; päkapikud; jne.
38) Keha paljastav amoraalne riietumine. Liibuvad, tihedad, õhukesed läbipaistvad riideesemed.
39) Läbilõiked. Tätoveeringud (tattood).
40) Vale keeltega rääkimine, valed keeled.
41) Stand-up koomika ja komöödia Issanda pühal Altaril.
42) Altkäemaks
43) Prostitutsioon
44) Amoraalne tantsimine koguduses.
45) Noortediskod koguduses.
46) Imede lavastamine koguduses.
47) Igasugune rahapesu ja müümine kogudustes. “Külva seeme ja kogu imesid”-õpetus.
48) Eduteoloogia, s.o. sellele maailmale, selle maailma varakusele ja rikkusele ning heaolule keskendunud horisontaalne evangeelium.
49) Usuline seaduse vaim ilma Püha Vaimuta.
50) Laste ristimine. Ainus Piibellik ristimine on ristimine üleni vee alla uputamisega. Olgem hoolsad, et sind ristitakse Jeesuse näite kohaselt, mis täiendab õigsust.
51) Kõik kristlik prügikirjandus: Ameerikast pärinev emotsioonide valitsemise ja motiveerimise kirjandus, milles puudub Jeesuse Veri ja Rist.

Kui sulle tundub, et sinu elu ei ole kooskõlas Jumala Sõnaga ning soovid kahetsedes meelt parandada ja võtta vastu Issanda, siis palun korda järgmist palvet:
“Kallis Jeesus! Kogu loodu Kuningas, Igavene Isa, Vabastaja, Kallis Issand Jeesus, ma olen täna mõistnud sinu täielikku autoriteeti minu elu ja igaviku suhtes. Ma loovutan iseennast täna Sinule, loovutan iseennast ja kogu minu elu Sinu Kätesse, Issand! Ning võtan Sind vastu minu südame Issandaks ja Vabastajaks. Parandan täna kahetsedes meelt kõige patususe, kurjuse ja jumalatuse suhtes, kõige teadvustamata ja teadvustatud patu suhtes, kõigi ebajumalate suhtes minu elus. Kallis Issand Jeesus, palun aseta Sõna minu südamesse ja täida mind Püha Vaimuga. Tean, et aeg on lõppemas, ning palun pea mind meeles, kui Sa tuled järele Kogudusele. Teen täna otsuse, et ma ei pöördu enam tagasi teadlikku pattu. Vägev Püha Vaim, palun aita minul saavutada Jumala seatud standard minu elus. Jeesuse Vägevas Nimes olen uuestisündinud. Aamen

Allikas: Repent Finland. EPÄJUMALAT KRISTITYN ELÄMÄSSÄ, MITÄ NE OVAT?

Mõningaid dokumentide ja Sõnumite linke

ISSANDA PROHVET DR. OWUOR

PROHVET DR. OWUORI TEENIMISTÖÖD TUTVUSTAV PRESENTATSIOON

60 minuti pikkune Prohvet Dr. Owuori Teenimistööd ja Jumal-Looja Visiite tutvustav Presentatsioon. Leiad selle 16-18.6.2017 Helsingis toimunud Konverentsi I osa videosalvestust ajahetkest 1:01 edasi vaadates. 

KUI JUMAL-ISA ISE VISITEERIS TEMA VÄGEVA TEENIJA JUURES KISUMUS 31.12.2012

ISSAND JUMALA AJALOOLISED VISIIDID – PROHVET DR. OWUOR

2017 DOKUMENT. SURNUD INIMESE LAGUNEVA SURNUKEHA AJALOOLINE ELLUÄRKAMINE – PROHVET DR. OWUOR


MEHHIKO

9. 2017 DOKUMENT. PROHVETEERING MEHHIKO AJALOOLISEST MAAVÄRINAST ON KARDETAVALT TÄITUNUD – PROHVET DR. OWUOR  

2004 PROHVETEERING MEHHIKO MAAVÄRINAST – PROHVET DR. OWUOR

20.9.2017 MIKS KÕIKVÕIMAS ISSAND JUMAL MÕISTIS AJALOOLISTE MAAVÄRINATE KAUDU KOHUT MEHHIKO ÜLE? – PROHVET DR. OWUOR


AMEERIKA JA AMEERIKA ÜHENDRIIGID. KARIIBIA

19.9.2017 PROHVETEERING HÄIRE. SUUR TORM & AJALOOLISED ÜLEUJUTUSED ON SAABUMAS KARIIBIASSE, SAARESTIKKU, AMEERIKASSE JA AMEERIKA ÜHENDRIIKIDESSE – PROHVET DR. OWUOR

11.9.2017 MIKS KÕIKVÕIMAS JUMAL MÕISTIS ORKAAN HARVEY JA ORKAAN IRMA KAUDU KARMILT KOHUT USA ÜLE? – PROHVET DR. OWUOR

9.9.2017 PROHVETEERING HÄIRE. KOHUTAV JUMALA VIHA ON TABAMAS AMEERIKA ÜHENDRIIKE – PROHVET DR. OWUOR

6.9.2017 PROHVETEERING HÄIRE. MÕÕTMATULT SUURE PÕLENGU HÄDAOLUKORRAST – PROHVET DR. OWUOR

9.2017 DOKUMENT. ORKAAN HARVEY PROHVETEERING ON TÄITUNUD – PROHVET DR. OWUOR

25.7.2017 PROHVETEERING. AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES ON TULEMAS ÜLITÕSINE AHISTUS – PROHVET DR. OWUOR

10. 2017 DOKUMENT. ETTEKUULUTUS JUMALA KOHUTAVA KOHTUOTSUSE LASKUMISEST KARIIBIA SAARTELE ON TÄITUNUD – PROHVET DR. OWUOR


Allikad: www.jesusislordradio.info   www.repentandpreparetheway.org   www.repentfinlad.fi