P 19.5.2019 Suur Sõna Plahvatuse Konverents

P 19.5.2019 NAIROBI KESKPARK. KEENIA RAHVUSLIKU MEELEPARANDUSE PÄEV JA RAHVUSVAHELINE KONVERENTS – SUUR SÕNA PLAHVATUS.

KEENIA – KOGU INIMKONNA ÄRATUSE ÕPPEKLASS JEESUSE TULEMISEKS VALMISTUMISEL

ÜLIKRIITILINE IGA MAA PEAL ELAVA OLENDI JAOKS:

 INIMKOND ON PATUTEED KÄIES ÜLETANUD JUMALA PUNASE JOONE!

 JUMAL NÕUAB KÕIKIDELT INIMESTELT, KÕIKIDELT RAHVASTELT JA KÕIKIDELT RIIKIDELT KAHETSEVAT MEELEPARANDUST JA PATUTEELT ÄRAPÖÖRDUMIST. ON JEESUSE TULEMISE AEG, MIS JUMALA EES ÕIGETELE TOOB IGAVESE ELU, KUID JUMALAKARTMATUT MAAILMA TABAB TALUMATU JUMALA VIHA JA KOHUS. JUMAL TEMA HALASTUSES KUTSUB VEELGI IGAT INIMEST PÖÖRDUMA ÄRA PATU TEELT, ET VÕIKSID OLLA JUMALA VIHA EEST PEIDETUTE SEAS.

Palun broneerigem see pühapäev, 19.5.2019, Kõigeväelise Jumala, kogu Universumi Looja kuulamiseks ja austamiseks. Olgem kogu selle päeva kuuldel ´Jesus is Lord´- Raadios või videoülekannet vaadates.

19.5.2019 toimub Nairobis Ülemaailmne SÕNA PLAHVATUSE KONVERENTS, kus Jumal Jehoova Jahve Kardetavaimad ja Vägevaimad Prohvetid edastavad Sõnumi otse Jumala Aujärjelt Taevast.

Samas toimub ka Keenia Rahvuslik Kahetseva Meeleparanduse päev. Päev, mille läbiviimist Jumal-Isa nõuab praegu kõikidelt rahvastelt, sealhulgas Eestilt. Keenia ja maailma rahvad on patuteed käies ületanud Jumala punase joone.

Keenia on kogu tsivilisatsiooni Õppeklass. 19.5.2019 toimuval Keenia Rahvusliku Kahetseva Meeleparanduse, Lepituse ja Rahu Päeval peavad osalema:
🔹️Kõik Keenia valitsuse juhid.
🔹️ Kõik Keenia kodakondsed pisimatest suurimateni, olenemata nende positsioonist, usust, konfessioonist või ühiskondlikust staatusest.
🔹️Ja iga elav olend! Just nii nagu JEHOOVA JAHVE, KÕIGEVÄELINE JUMAL, KUNINGATE KUNINGAS, TAEVA JA MAA LOOJA, KOGU UNIVERSUMI VALITSEJA on juhendanud.


Konverents toimub inglise keeles, kuid võimalus kuulata ka tõlkeid, sealhulgas soome keelde. Lisainformatsiooni: www.repentandpreparetheway.org ; www.repentfinland.fi ; www.jesusislordradio.info ; https://www.facebook.com/JeesusOnTulemas/

Otseülekanded P 19.5.2019 ´JESUS IS LORD´- Raadio vahendusel, ka videoülekandena. Kui ISSAND annab, siis võimalus kuulata ka Konverentsi sükroontõlget soome keeles, lisainfo Repent Finland – lehel.

28.4.2019 Globaalne Tervendamisteenistus; ´Jesus is Lord´- Raadio

28.4.2019 toimunud Globaalsel Tervendamisteenistusel Tervendas Issand rohkem kui 450 rasket ja ravimatut haiget (mõned näited). Tänu Jeesusele!

VINCENT KIBET – TÄIELIKULT LIIKUMISVÕIMETU POISS TÕUSEB ÜLES JA LÄHEB KÕNDIMA.

EZRA KIGEN – TÄIESTI LIIKUMISVÕIMETU INVALIID TÕUSEB ÜLES JA LÄHEB KÕNDIMA ESIMEST KORDA ELUS

RICHARD OCHILO – TÄIESTI LIIKUMISVÕIMETU INVALIID TÕUSEB ÜLES JA LÄHEB KÕNDIMA ISSANDA VÄGEVAIMATE PROHVETITE TERVENDAMISDEKREEDI JÄRGSELT

EMMANUEL KIPNG’ENO – TÄIESTI LIIKUMISVÕIMETU INVALIID TÕUSEB ÜLES JA LÄHEB KÕNDIMA VASTAVALT ISSANDA VÄGEVAIMATE PROHVETITE TERVENDAMISDEKREEDILE

TÄIESTI LIIKUMISVÕIMETU MARY GORETTI TÕUSEB ÜLES & LÄHEB KÕNDIMA, 28.APRILL 2019.a.

28.4.2019 Tervendamisteenistus

TÄIESTI LIIKUMISVÕIMETU INVALIID BRIAN ONYANDO TÕUSEB ÜLES & HAKKAB KÕNDIMA. 28.4.2019 ´JESUS IS LORD´- RAADIO KAUDU TOIMUNUD SUUR GLOBAALNE TERVENDAMISTEENISTUS (kus tervenes rohkem kui 450 rasket haiget). KAHETSEVA MEELEPARANDUSE & PÜHADUSE TEENIMISTÖÖ

Täiesti liikumisvõimetu Brian Onyando tõuseb üles maa tolmu seest & läheb kõndima, olles juhendatud ISSANDA Kardetavaimate Prohvetite võimsast Tervendamisdekreedist. Bryan Onyando oli sünnist saadik täielikult liikumisvõimetu. Brian on pärit Keeniast, Busiast. Kaadrid tema olukorrast enne ja pärast tervenemist.

See kõik algas, kui ISSANDA Kaks Kardetavat Prohvetit, olles nende Nairobi korteris, viisid läbi Auväärse ja mastaapse pühapäevase Tervendamisteenistuse. Tuhandeid ja tuhandeid inimesi kogunes 87 staadionile üle kogu Keenia. Täielikult liikumisvõimetu Brian Onyando toodi Busia teenistusväljakule. Brian oli olnud sünnist alates liikumisvõimetu. Ja ta püsis selles lootusetus olukorras, kuniks Kaks Kardetavat ISSANDA Prohvetit helistasid ´JESUS IS LORD`- Raadiosse (www.jesusislordradio.info) ja käskisid kõikidel liikumisinvaliididel tõusta üles & kõndida.

28.4.2019 VÕIMAS DEKREET, MIS TÕSTIS MAAST ÜLES ROHKEM KUI 30 LIIKUMISINVALIIDI:

“Vägev ISA! Ma palun Sind, minu ISA, ISSAND JEESUS KRISTUSE ISA, kõigi nende inimeste ISA, kes on kuuldel üle kogu maailma, kui ma tõstan üles oma vasaku prohvetliku käe Sinu suunas, JEHOOVA, minu Sõber, siis kuulutan nüüd selle terava ja aukartust nõudva prohvetliku keelega, et just praegu, nõrgad liikumisvõimetud jalad, palun teil kuulata minu keele sõnu. Kuulutan nüüd, et tugevus siseneb invaliidistunud jalgadesse ja jõud siseneb nõrkade jalgade kudedesse, nendesse, mis on olnud liikumisvõimetud ja kägardunud. Ning et nüüd tugevdatakse invaliidistunud jalad. Ning liikumisinvaliidid tõusku üles ja hakaku kõndima, kõikjal üle selle maa. Käsen nüüd tugevneda teil, invaliidistunud jalgadel, et te võtaksite vastu tugevuse, et te võtaksite vastu jõu. Isegi lihased ja närvid, Räägin teile täna ja käsen teil tulla täielikult taastatuks. Seega liikumisinvaliidid võivad nüüd tõusta üles ja kõndida. Toetudes rangelt minu keele Sõnadele ja JEESUSE Vere väele, mida kuulutab täna minu keel. Olen seda kuulutanud JEESUSE vägevas Nimes. Aamen.”

Vaata lisa: https://www.facebook.com/JeesusOnTulemas/

Täiendavat: www.repentandpreparetheway.org ; www.jesusislordradio.info ; www.repentfinland.fi

“MAAILMA RAHVAD, PALUN TEHKE KAHETSEV MEELEPARANDUS!”

“PLEASE REPENT THE NATIONS OF THE EARTH!”

“MAAILMA RAHVAD, PALUN TEHKE KAHETSEV MEELEPARANDUS!”

Taeva JUMALA Aujärjelt, ISSANDA Kardetavaimad Prohvetite poolt vahendatuna. 18.4.2019 NB! Ülikriitiline!

PÜHA JUMALA, ISSAND JEHOOVA JAHVE VÄGEVAIMAD PROHVETID, AUVÄÄRSED IISRAELI PROHVETID, PIIBLI PROHVETID ON JÄTKUVALT ´JESUS IS LORD´- RAADIOS VIIMASTEL PÄEVADEL HOIATANUD. ISSANDAL ON ERAKORDSELT ÜLITÕSINE SÕNUM-HOIATUS. SOODOMA JA GOMORRA HÄVINGUHOIATUS KEENIALE. NEMAD, NENDE MEEDIA JA SOTSIAALMEEDIA JM. ON LAIMANUD ISSANDA VÄGEVAMAID PROHVETEID, PUUDUTADES SELLEGA ISSANDA PÜHADUST JA AU. MITTE KEEGI EI PÄÄSE TAEVASSE, KES ON PUUDUTANUD ISSANDA KARDETAVAMAID PROHVETEID, NEID LAIMANUD VM. NENDE KARISTUS TULEB. RIIGIS LOKKAB HOMOSEKSUALISM JM. PATT. AINULT ÄÄRMUSLIK ÜLEÜLDINE KAHETSEV MEELEPARADUS ON VÕIMALUS! KEENIA ON TSIVILISATSIOONI ÄRATUSE ÕPPEKLASS. NENDE SUHTES TOIMUV ON ÜHTLASI SÕNUM KÕIGILE. MISTAHES HETKEL VÕIB LÕPPEDA ARMUAEG JA SIIS ARMUUKS ON SULETUD! NB! PARANDA KAHETSEDES MEELT! SEE ON ÜLIKRIITILINE! NB!

“PLEASE REPENT THE NATIONS OF THE EARTH!”
“MAAILMA RAHVAD, PALUN TEHKE KAHETSEV MEELEPARANDUS!”

KEENIAMAAL TOIMUB JUMALA KOHTUTE TÄITUMINE

Keenia uudised on juba mitmeid päevi raporteerinud viimase 38 aasta ajalooliseimast põuast. Ning põud ainult raskeneb. Varem viljakad maad on nüüd viljatud ja kõrbenud. Selline on praegune olukord üle kogu Keeniamaa. Foto põua poolt räsitud maast on võetud Saboti alalt. Põllumehed ei ole saanud külvata tuhkkuiva maa sisse. Samuti on jõed kuivanud ja närbunud üle kogu Keeia. Foto võetud Nakurust, kuivanud Mogotio jõest.

Lisaks on just nii nagu Prohvetid kirjeldasid, et kurjade heinaritsikate probleem levib Keeniamaal. Uudistes räägitakse, et heinaritsikad hävitavad põllumeeste saagi ja mürgid ei ole aidanud. Pildil on näha, kuidas söödikud on vallutamas Kakamega põlde. Kahetsev meeleparandus JEESUS KRISTUSES on tõepoolest ainus väljapääs.

“Kas sa oled käinud lume aitade juures ja näinud rahe aitu, mida ma olen hoidnud hädaaja tarvis, sõja ja võitluse päevaks? Kus on tee sinna, kus tuul jaguneb, kust idatuul levib üle maa? Kes on lõhestanud vihmavalingule vao ja kõuepilvele tee, et see võiks sadada asustamata maale, kõrbe, kus ei ole inimest, laastatu ja lageda küllastuseks, et rohi võiks võrsuda põudsest maast? Ons vihmal isa, või kes on sünnitanud kastetilgad?” (Iiob 38:22-28)

KAKS ISSANDA TUNNISTAJAT (Ilm.11)

IISSAND ON AVALIKUSTANUD PIIBLI ILMUTUSRAAMATU 11.PTK. KAKS TUNNISTAJAT

NB! KAKS PUUTUMATUT TUNNISTAJAT!

“4 Need tunnistajad on need kaks õlipuud ja kaks lambijalga, mis seisavad ilmamaa Issanda ees. 5 Kui keegi tahab neile kurja teha, siis tuleb nende suust tuli välja ning sööb ära nende vaenlased, ning kui keegi peaks tahtma neile kurja teha, siis peab too nõnda tapetama. 6 Neil on meelevald lukustada taevas, et nende ennustamise päevil ei sajaks vihma, ning neil on meelevald vete üle, et muuta neid vereks ning lüüa ilmamaad igasuguse nuhtlusega nii sageli, kui nad vaid tahavad.” (Piibel, Ilmutusraamat 11:4-6)